Nosník s otvorem (Detail)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad typického železobetonového nosníku I průřezu oslabeného větším kruhovým otvorem uprostřed rozpětí. Model je proveden jako výsek z např. vazníku. Tato konstrukce se obvykle využívá v prefabrikovaných průmyslových stavbách. Model je navržen a posouzen v aplikaci IDEA StatiCa Detail.  

Vzorové projekty