STATIK MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

Navrhněte a posuďte poruchové oblasti a průřezy libovolného tvaru.

Řešení složitých průřezů

Pomocí aplikace IDEA StatiCa RCS můžete snadno analyzovat a posuzovat složité železobetonové a předpjaté průřezy.

 • Průřezy libovolného tvaru
 • Posudky MSÚ/MSP
 • Předem předpjaté a dodatečně předpjaté průřezy
 • Spřažené průřezy beton-beton
 • Včetně normy EN 1992-2 - křehký lom, únava atd.
 • Efekty druhého řádu - jmenovitá tuhost a jmenovitá křivost
Více o průřezech

Návrh a posudek detailů

Díky jedinečnému výpočetnímu jádru v aplikaci IDEA StatiCa Detail můžete navrhnout a posuzovat oblasti diskontinuit libovolné konfigurace.

 • Nelineární návrh
 • Vyloučení betonu v tahu
 • Posudky na MSÚ - pevnost betonu a výztuže, kotvení
 • Posudky na MSP - kontroly šířky trhlin, kontroly omezení napětí.
 • Zahrnutí vlivů tahového ztužení a tlakového změkčení
 • Materiálové modely podle norem
 • Import/export DXF
Více o detailech

Zjednodušení předpjatých návrhů

Navrhněte celý most v aplikaci IDEA StatiCa Beam. Vytvořte geometrii, zadejte předpínací kabely, aplikujte zatížení a posuďte kritické průřezy.

 • Statická analýza - výpočet vnitřních sil, deformací a reakcí
 • Časově závislá analýza, fáze výstavby
 • Ztráty předpětí
 • Nelineární dotvarování
 • Nelineární průhyby včetně trhlin
 • Spřažené prvky beton-beton
 • Zatížitelnost mostu
 • Propojení BIM s dalšími aplikacemi
Více o prvcích

KOMPLETNÍ POSUDEK. JEDEN NÁSTROJ

Generujte přehledné protokoly, nastavte si mírů podrobností pro vámi navržený projekt.

PODÍVEJTE SE NA VZOROVÝ POSUDEK

DŮVĚŘUJÍ NÁM INŽENÝŘI PO CELÉM SVĚTĚ

1100000
Počet statických výpočtů za měsíc
8256
Počet zákazníků celosvětově
110173
Aktivních uživatelů IDEA StatiCa za posledních 12 měsíců
VYZKOUŠEJTE IDEA STATICA ZDARMA
 • Vyzkoušejte si všechny funkce, uživatelský portále a pracovní postupy.
 • Získejte podporu od našich produktových inženýrů
 • Učte se prostřednictvím školení a bezplatných výukových programů