Statik mostních konstrukcí

Navrhněte a posuďte poruchové oblasti a průřezy libovolného tvaru.

IDEA StatiCa Concrete

IDEA StatiCa umožňuje inženýrům navrhovat jakkoli složité mostní konstrukce.
  • Návrh a posouzení betonových nosníků libovolné geometrie
  • Vytvořte a analyzujte průřezy z železového a předpjatého betonu
  • Všechny MSÚ/MSP posudky na úrovni 1D (pruty) a 2D (desky) návrhu
  • Spřažené průřezy beton/beton
  • Posouzení šířky trhlin a průhybů
  • Tlakové změkčení betonu. Efekt tahového ztužení.
  • Předem a dodatečně předpjaté prvky, nosníky ve 3D
  • Fáze výstavby, časově závislá analýza (TDA)
  • Libovolná geometrie předpínacích kabelů, ztráty předpětí, ekvivalentní zatížení 
}

Řešení pro složité průřezy

Přestaňte bojovat s náročnými posudky složitých průřezů. IDEA StatiCa Concrete dokáže pomoci s rychlým a bezpečným návrhem průřezů ze železového či předpjatého betonu libovolného tvaru - typické, neobvyklé a dokonce i zcela obecné, uživatelem zadané . Navíc dokáže posoudit i křehký lom nebo ověřit smykové napětí ve spáře spřaženého průřezu.

}

Návrh a posouzení netypických detailů

Návrh a posouzení poruchových oblastí (D-oblastí) je pro statiky často nelehký úkol.  Díky jedinečné metodě a výpočetnímu modelu v IDEA StatiCa Concrete opravdu navrhnete a posoudíte betonové detaily jakékoliv geometrie. 

}

Navrhujte předpjaté prvky jednoduše

V mostním stavitelství je použití předpjatého betonu extrémně efektivní a elegantní, ale vyžaduje potom komplikovanější návrh a posouzení konstrukce. IDEA StatiCa Concrete provede časově závislou analýzu (TDA) s uvážením ztrát předpětí, smršťování a dotvarování betonu (lienárním i nelineárním), takže důsledně prověříte spolehlivost a bezpečnost libovolného prvku z předpjatého betonu. 


Kompletní protokoly. Jeden nástroj

IDEA StatiCa Concrete dokáže poskládat výsledky ze všech posudků (mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, včetně posudku na kotvení výztuže do betonu) do jednoho plně upravitelného protokolu.

Potřebujete pomoc?

Naši produktoví inženýři pro vás připravili skvělé Centrum podpory.

Martin Rolný
Vedoucí produktového týmu
Vyzkoušejte naše

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.