ŽB stěna s nevstřícnou polohou otvorů

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Vzorový výpočet železobetonové stěny s nevstříácnou polohou otvorů. Navržené podle EN. Model byl vypočten pro všechny potřebné posudky pro mezní stav únosnosti i pro mezní stav použitelnosti, včetně např. posudku šířky trhliny. Typický příklad stěny s D-oblastmi vhodné pro řešení v programu IDEA StatiCa Detail.

Vzorové projekty