10 Fenchurch Avenue, Londýn, Velká Británie

Londýn | Velká Británie | ARUP (Velká Británie)
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
ARUP použil program IDEA StatiCa při projektování patnáctipodlažní komerční budovy v centru Londýna se 4 podzemními podlažími, komerčně využívaným přízemím, restaurací ve 14. patře a veřejnou střešní zahradou. Nosný systém konstrukce je tvořen ocelovými nosníky a deskami.

Kancelář ARUP v Londýně používá program IDEA StatiCa Connection od počátku roku 2016 a úspěšně ho uplatnila v mnoha svých projektech. Ačkoli používají širokou škálu softwarových nástrojů, analýza a návrh komplexních ocelových spojů (jako součást mnoha velmi složitých konstrukcí, jimiž se zabývají) byla vždy velmi pracná, neboť jediným řešením bylo použití vysoce sofistikovaných nástrojů pro analýzu konečnými prvky, které jsou obtížně použitelné a neposkytují potřebné posudky dle normy.

IDEA StatiCa vyplnila tuto obrovskou mezeru tím, že poskytla průlomovou technologii, která ARUPu umožnila snadno analyzovat a navrhnout jakýkoli typ připojení a také se propojit s jejich CAD softwarem a nabídnout tak skutečný BIM proces. Současně se společností IDEA StatiCa našli nástroj, který jim pomáhá se studiemi proveditelnosti a realizovatelnosti v počátečních fázích projektu, a to až po detailní studie návrhu.

„My, jako inženýři, musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně navrhnutelné a proveditelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat tyto aspekty.“

Graham Aldwinckle, Associate Director – ARUP London

Graham Aldwinckle

Během přednášky Graham Aldwinckle vysvětluje na reálných příkladech, jak IDEA StatiCa pomáhá dosáhnout jejich cílů mnohem jednodušeji a rychleji, a to bezpečně a dle normy.

„Zkoumali jsme, zda by mohly být výztuhy odstraněny nebo zmenšeny, a za pomoci IDEA StatiCa Connection jsme dospěli k závěru, že výztuhy mají dvojnásobnou tloušťku, než která byla zapotřebí, takže jsme se nám podařilo zmenšit jejich velikost.“

„Před deseti lety jsme u tohoto konkrétního uzlu u budovy 122 Leadenhall Street v Londýně, který má rozměr 3 metry na výšku, museli projít komplexním posouzením, který zahrnoval Nastran analýzu a další vlastní svarové kontroly. To, co jsme získali z IDEA StatiCa, je mnohem rychlejší a jednodušší způsob, jak analyzovat takový uzel.“

Podívejte se na krátké video níže a dozvíte se více o využití aplikace IDEA StatiCa Connection v projektech ARUP:

ARUP (Velká Británie)

ARUP (Velká Británie)

Velká Británie
ARUP je britská firma zaměstnávající statiky, inženýry, konzultanty, architekty a technické specialisty zabývající se všemi dnešními aspekty stavebnictví. Pomáháme klientům vyřešit i ty nejnáročnější projekty a měníme zajímavé myšlenky ve skutečnost. Detail