Fasádní přípoje na nemocnici Midland Metropolitan, Velká Británie

| Velká Británie | NOVUM Structures (UK)
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V této případové studii prezentujeme příklad známého projektu nemocničního komplexu nedaleko Birminghamu – Midland Metropolitan Hospital.

Společnost Novum Structures, která vnitřní ocelové konstrukce realizuje, používá software IDEA StatiCa k návrhu ocelových přípojů již od roku 2016. 

Styčníky v tomto projektu jsou součástí vnitřní ocelové konstrukce a mají neobvyklé uspořádání pro křížovou výztuhu, která byla architektonickým požadavkem. Vzpěry jsou vlastně napínací tyče MacAlloy a byly modelovány jako pevné tyče a dvojité přípojné plechy pro simulaci geometrie koncových vidlic MacAlloy.

Tři nosníky jsou připojeny ke sloupu skrz zárodek, zatímco křížový plech, na který se připojují táhla, je přisvařena na sloup s profilem CHS.

Vzorové projekty pro návrh ocelových přípojů

Díky jedinečnému přístupu IDEA StatiCa lze tento velmi složitý styčník analyzovat jako celek s přihlédnutím k interakci všech vnitřních částí a zatížení, což vede k velmi přesné simulaci výsledků posudků.

Kompletní pracovní postup návrhu a posudku tohoto přípoje byl představen v jedné ze sérií webových seminářů Connection Wednesdays dne 26. 7. 2017. 

Nahrávka z webináře

NOVUM Structures (UK)

NOVUM Structures (UK)

Velká Británie
Novum je mezinárodní dodavatel inovativních architektonických konstrukcí a jejich zastřešení se specializací na konstrukci + membránu + zasklení. Novum kontraktuje kompletní inženýring, výrobu, dodávku a výstavbu většiny projektů, které provádí. Inženýring, materiál a odborný dohled jsou také k dispozici. V Evropě nabízí služby pro správu nemovitostí pro údržbu, opravy, prohlídky a další. Detail