Projekt ICON Växjö společnosti Peikko

Växjö | Švédsko | Peikko Slovensko, Peikko Litva
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Jedním z největších projektů společnosti Peikko ve Švédsku, je věžová budova ICON, která se tyčí do výšky 67 metrů. Na 20 podlažích poskytuje podlahovou plochu 37 000 m2 sloužící mnoha účelům. Pojďme se krátce podívat na to, jak celý projekt vznikal.

O projektu ICON 

ICON Växjö je moderní a velmi atraktivní budova s náročnými technickými řešeními a rychlým termínem realizace. Je součástí rychle se rozvíjející oblasti Arenastaden, která se stala centrem expanze celého města Växjö. 

Spolu s novými arénami pro lední hokej, fotbal, florbal, gymnastiku a atletiku, pracují sportovní spolky, developeři a další subjekty na tom, aby zvýšily možnosti sportovního vyžití a atraktivitu regionu.

Uprostřed této pulzující lokality se objevil ICON Växjö, který se stal jednoznačnou atrakcí a centrální nemovitostí Arenastadenu. Na 20 podlažích nabízí podlahovou plochu 37 000 m2, která obsahuje 280 bytů, 4 500 m2 kanceláří, 1 600 m2 co-workingu a střední školu pro 500 studentů. Součástí objektu je také restaurace, lázně a posilovna.

Autorem projektu ICON Växjö je architekt Magnus Månsson z architektonické kanceláře Semrén & Månsson v Göteborgu. Magnus se narodil a vyrostl ve Växjö a jeho cílem bylo vytvořit dům, který žije po velkou část dne a který dokáže shromažďovat lidi.

Společnost Peikko, jeden ze zákazníků IDEA StatiCa, byla zodpovědná za řadu stavebních úkolů. Budova se stala jedním z největších projektů této společnosti ve Švédsku. Hlavním inženýrem projektu byl Artūras Vitkus z pobočky Peikko Litva. Společnost Peikko pro tento projekt dodala hlavní ocelovou konstrukci s dalšími ocelovými sestavami a je zodpovědná za celkový návrh stability budovy. 

O společnosti Peikko

Peikko je rodinná společnost založená v roce 1965. Sídlí ve finském Lahti. Má síť obchodních zastoupení ve více než 30 zemích Asie a Tichomoří, Evropy, Afriky, Středního východu a Severní Ameriky a výrobní provozy ve dvanácti zemích.

Společnost Peikko Group je předním světovým dodavatelem štíhlých podlahových konstrukcí, aplikací pro větrnou energii a spojovací techniky pro prefabrikované a monolitické konstrukce v široké škále aplikací. Inovativní řešení společnosti Peikko urychlují stavební proces, zvyšují jeho bezpečnost a efektivitu. 

Konstrukční výzvy

Hlavní rám

Společnost Peikko dodala pro tento projekt rám DELTABEAM® a je zodpovědná za celkovou stabilitu budovy. 

Pomocí řešení DELTABEAM® Frame bylo dosaženo mimořádně vysoké rychlosti montáže – navzdory zimnímu období trvala montáž rámu budovy pouhých 9 měsíců.  

Stabilita a ztužení

U projektu takové velikosti a výšky je pro bezpečnou konstrukci naprosto zásadní otázka stability. Tvar konstrukce s konzolovou částí nad 50 m přináší další výzvu pro vhodný návrh ocelových výztuh a jejich spojů. 

Na vizualizaci níže si můžete prohlédnout složitost řešení. 

Prvky vodorovného ztužení

Díky tomu, že společnost Peikko navrhla celou ocelovou konstrukci pod jednou střechou, bylo možné úspěšně kombinovat standardní ztužidlové prvky s atypickými dutými profily složených štíhlých podlahových nosníků.

Prefabrikace celého hlavního rámu umožnila sestavit konstrukci během obdivuhodných 9 měsíců.

Originální řešení od Peikko

Štíhlá podlahová konstrukce DELTABEAM® společnosti Peikko je flexibilní řešení, které se vždy přizpůsobí potřebám zákazníka. Umožňuje štíhlá a lehká konstrukční řešení, která přinášejí objemové a nákladové úspory. Její kompozitní působení mezi ocelí a betonem umožňuje vytvářet kreativní konstrukce s velkými otevřenými prostory.

Tyto kompozitní nosníky mají vynikající požární odolnost bez dodatečné ochrany. Jejich nízká konstrukční výška snižuje výšku budovy a zároveň eliminuje kolize se systémy vzduchotechniky.

DELTABEAM® lze připojit k betonovým, ocelovým nebo kompozitním sloupům pomocí inovativních řešení Peikko, jako jsou skryté korunky, kotevní šrouby nebo přivařovací desky.

Výhody systému DELTABEAM®

  • Velké rozpětí
  • Flexibilní otevřený prostor
  • Větší světlá výška místností
  • Jednoduchá instalace HVAC a úspora místa
  • Snížené náklady na vytápění a klimatizaci
  • Integrovaná požární odolnost

Pro originální řešení DELTABEAM společnosti Peikko je typické, že nemá typický katalogový sortiment prutů, z něhož by si projektant konstrukcí musel vybírat. Naopak, jejich nosníky navrhují a vyrábějí na míru každému projektu jejich týmy projektantů - statiků. To je obrovská výhoda pro obě strany - projektanta i dodavatele. Při tomto způsobu navrhování je možné dimenzovat průřezy přesně na míru konkrétnímu projektu a důkladně promyslet všechny aspekty spolehlivého procesu výstavby..

BIM propojení s Teklou

Výměna informací, rychlé modelování a vývoj vhodných řešení byly klíčové v mnoha fázích projektu. V rané fázi byl ve spolupráci s architektem prostřednictvím modelů IFC nalezen nejlepší konstrukční tvar systému vodorovného ztužení a průřezů sloupů. Model byl také použit k nalezení konfliktů mezi konstrukčním a architektonickým návrhem.

Vzhledem k tomu, že všechny strany projektu jsou na sobě vzájemně závislé, je BIM propojení vhodným způsobem, jak mezi nimi zachovávat provázanost. Například ve fázi tvorby detailů bylo nutné v průběhu projektu komunikovat mezi dvěma stranami o vazbách mezi prefabrikovanými, kompozitními a ocelovými konstrukcemi. Pomocí BIM propojení Tekla Sructures a IDEA StatiCa mohli inženýři velmi jednoduše a rychle modelovat vlastní přípoje, a přitom je sdílet s ostatními.

Informace o modelu byly využity přímo v dílně při výrobě konstrukcí. Soubory NC1 a DXF exportované z Tekla Structures byly rychle přeneseny do výrobní jednotky. Využití dat přímo z modelu namísto výkresů a materiálových listů snížilo pravděpodobnost lidské chyby. To umožnilo dobrou kontrolu nad materiály a plánováním výroby.

BIM propojení podpořilo komunikaci a plánování prací v projektu. Prezentace celkového obrazu celé stavby montážnímu týmu byla ve 3D snadná. V tomto projektu to bylo užitečné zejména při plánování postupnosti montáže krok za krokem, například konzolové konstrukce vícepodlažního příhradového vazníku.

V projektu takového rozsahu byla výměna informací a rychlost modelování důležitým faktorem, stejně jako možnost provádět změny řešení za běhu. Bez BIM by to nebylo možné.

Využití IDEA StatiCa

Stavební inženýři společnosti Peikko velmi efektivně využili výhod IDEA StatiCa Connection při posuzování volné topologie a průřezů. Řešení poskytovalo možnost modelovat jakýkoli typ přípoje od nejjednodušších až po ty nejsložitější. Stejně jako u ocelových prutů DELTABEAM společnosti Peikko nemá ani IDEA Connection žádné omezení v konstrukčním návrhu. Stavební inženýr může v modelu CBFEM posoudit přesně stejné uspořádání detailů jako v CAD modelu.

Analýza přípoje v IDEA StatiCa

Zkušenosti zákazníka 

 Matej Hrubý - Peikko Slovakia

Program IDEA StatiCa Connection jsme použili pro návrh čelních desek nosníků DELTABEAM, návrh výztuh komplikovaných spojů a přeplátovaných spojů ocelových profilů. Asi nejdůležitější funkcí a také důvodem, proč jsme si IDEA StatiCa Connection pořídili, je návrh šroubových čelních desek. Pomocí metody výpočtu CBFEM jsme schopni optimalizovat tloušťku desek. To je pro nás velmi užitečné, protože takovou čelní desku je téměř nemožné navrhnout na základě předpisů EN. Tato metoda zohledňuje skutečné "chování" čelní desky, což znamená např. nárůst sil ve šroubech v důsledku účinků páčení, což je správný předpoklad.
Peikko Slovensko

Peikko Slovensko

Slovensko
Peikko Slovakia je pobočka skupiny Peikko Group, která se nachází v Kráľové nad Váhom na Slovensku. Peikko Slovakia disponuje nejen statickou projekční kanceláří, ale i výrobními kapacitami specializovanými na výrobky DELTABEAM. Detail
Peikko Litva

Peikko Litva

Litva
Peikko Litva je pobočka skupiny Peikko Group se sídlem v Kaunasu v Litvě. Peikko Litva disponuje nejen statickou projekční kanceláří, ale i výrobními kapacitami. Detail