Typy podepření v IDEA StatiCa Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Definice okrajových podmínek bývá nelehkým úkolem při modelování konstrukcí v MKP programech. Pouze správně podepřený model může vystihnout realitu.

Dozíte se jak aplikovat okrajové podmínky v aplikaci IDEA StatiCa Detail, ve které je implementována metoda CSFM (Compatible stress field method). V aplikaci IDEA StatiCa Detail máte k dispozici 5 různých typů podpor, zjistěte, jak je správně používat.

Prvním typem podpory v IDEA StatiCa Detail je tzv. bodová rozložená podpora, definovaná na délku hrany nebo do plochy modelu, na kterou je reakce rozložená. Díky rozložení reakce není napětí koncentrováno do jednoho bodu, ale je rozloženo na větší oblast.

Bodová rozložená podpora


Druhým typem podepření je roznášecí deska. Bodová reakce je roznesena do modelu přes ocelovou desku, přičemž deska není posuzována a slouží pouze pro roznos reakce. 

Roznášecí deska


Třetím typem podepření, které může být považováno za univerzální podepření či zobecněný typ předchozích dvou podpor, je tzv. liniová podpora. V rámci definované délky na hraně nebo plochy modelu působí jako sestava pružin odpovídající tuhosti konstrukce (betonu nad podporou) nebo skutečné podpory.

Liniová podpora


Čtvrtým typem podpory v IDEA StatiCa Detail je podpora závěsu. Podpora aplikovaná na vnější části závěsu je podle natočení přepočítaná na podpory působící v osách každé větvě závěsu, podpory jsou aplikovány v místě, kde větve závěsu vstupují do betonu.

Podpora závěsu


A konečně posledním, pátým typem podpory v IDEA StatiCa Detail je tzv. plošná podpora. Jedná se o bodovou podporu se specifikovanou oblastí, přes kterou se reakce přenáší do výpočtového modelu. Reakce se přenáší přes výztuž, která leží v dané oblasti, výztuž musí být explicitně specifikovaná.

Plošná podpora

Související články

Bodová rozložená podpora

Roznášecí deska

Liniová podpora