Typy podepření v IDEA StatiCa Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Definice okrajových podmínek bývá nelehkým úkolem při modelování konstrukcí v MKP programech. Pouze správně podepřený model může vystihnout realitu.

Dozíte se jak aplikovat okrajové podmínky v aplikaci IDEA StatiCa Detail, ve které je implementována metoda CSFM (Compatible stress field method). V aplikaci IDEA StatiCa Detail máte k dispozici 5 různých typů podpor, zjistěte, jak je správně používat.

Typy podepření v IDEA StatiCa Detail

Bodová rozložená podpora

Prvním typem podpory v IDEA StatiCa Detail je tzv. bodová rozložená podpora, definovaná na délku hrany nebo do plochy modelu, na kterou je reakce rozložená. Díky rozložení reakce není napětí koncentrováno do jednoho bodu, ale je rozloženo na větší oblast a nedochází ke skokovým změnám v napětí. Tento typ podepření je vhodný pro konstrukce uložené na elastomerových nebo hrncových ložiscích umožňující natočení, přičemž napětí pod podporou je rovnoměrné po deformaci konstrukce. 

Prostudujte také funkcionalitu lokálně zatížené oblasti, která je kompatibilní právě s touto podporou.

Bodová rozložená podpora

Roznášecí deska

Druhým typem podepření je roznášecí deska. Bodová reakce je roznesena do modelu přes ocelovou desku, přičemž deska není posuzována a slouží pouze pro roznos reakce. Deska zabraňuje vzniku trhlin v betonu (vyztužuje) a zároveň se deformuje. Rozměry desky významně ovlivňují výsledky. Tato podpora je vhodná pro konstrukce uložené na skutečné desce, např. ocelová válcová ložiska.

Roznášecí deska

Liniová podpora

Třetím typem podepření, které může být považováno za univerzální podepření či zobecněný typ předchozích dvou podpor, je tzv. liniová podpora. V rámci definované délky na hraně nebo plochy modelu působí jako sestava pružin odpovídající tuhosti konstrukce (betonu nad podporou) nebo skutečné podpory, je-li zadána uživatelská tuhost. Je zde možnost modelovat nelineární podporu působící pouze v tlaku. Tento typ podpory je vhodný pro všechny typy podepření, které nesplňují předpoklady prvních dvou typů podpor (bodová rozložená, roznášecí deska), liniové podpory a modelování podepření pilot, působící pouze v tlaku.

Liniová podpora

Závěs

Čtvrtým typem podpory v IDEA StatiCa Detail je podpora závěsu. Podpora aplikovaná na vnější části závěsu je podle natočení přepočítaná na podpory působící v osách každé větvě závěsu, podpory jsou aplikovány v místě, kde větve závěsu vstupují do betonu. Část závěsu vystupující z betonu není posuzována. Využití této podpory je zřejmé – zdvihací systémy prefabrikovaných dílců, zejména manipulační úchyty (oka) z betonářské oceli.

Podpora závěsu

Plošná podpora

A konečně posledním, pátým typem podpory v IDEA StatiCa Detail je tzv. plošná podpora. Jedná se o bodovou podporu se specifikovanou oblastí, přes kterou se reakce přenáší do výpočtového modelu. Reakce se přenáší přes výztuž, která leží v dané oblasti, výztuž musí být explicitně specifikovaná, jinak je reakce vnesena přímo do betonu. Využití této podpory je opět zřejmé – zdvihací systémy prefabrikovaných dílců, zejména ocelová deska přivařená k výztuži, všechny montážní úchyty, které jsou svařeny/zapřeny o betonářskou výztuž. 

Dalším možným využitím podpory je modelování nepřímého uložení nosníku.

Plošná podpora

Názornější vysvětlení najdete na webináři, kde jsou všechny typy podpory vysvětleny jedna po druhé:

Tip pro pokročilé uživatele

V předchozím článku jsme se věnovali základním typům podpor použitelným v aplikaci IDEA StatiCa Detail. Může se však stát, že pro konkrétní konstrukce tyto základní typy nestačí.

Připravili jsme článek zaměřený na specifická, pokročilejší témata týkající se kotev, mostních ložisek apod.: Podpory v IDEA StatiCa Detail - témata pro pokročilé.

Související články