Základní předpoklady pro Compatible Stress Field Method (CSFM)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Compatible Stress Field Method (CSFM) je inovativní metoda implementovaná v programu IDEA StatiCa Detail, která se používá pro navrhování železobetonových konstrukcí. Pojďte nahlédnout do zákulisí našeho softwaru a přesvědčte se sami, že se nemusíte bát používat výpočty CSFM ve svých projektech.

Obrázek: a) Stěna s otvory b) Smyková stěna c) Nosník s otvory d) Mostní pilíř e) Mostní příčník

Podívejte se na úvodní video o CSFM a IDEA StatiCa Detail:

CSFM nabízí mnohem více než jen kontrolu MSÚ. Pokročilý stav metody je založen na modifikované teorii tlakových polích, implementaci tahového ztužení a rozlišování mezi stabilizovanými a nestabilizovanými trhlinami. Výpočet je dostatčně komplexní i pro kontrolu MSP. Můžeme tak sledovat šířku trhlin, deformace a napětí odpovídající kombinacím MSP.

Podívejte se na záznam webináře, kde byla podrobně vysvětlena teorie stojící za CSFM.

Pokud vás zajímá samotná metoda, podívejte se na další zdroje:

V tomto článku jsou shrnuty principy metody: Vysvětlení metody CSFM

Rozsáhlá teorie, kde najdete podrobně popsané použité materiálové metody, způsob sestavení a síťování modelu a výpočet jednotlivých hodnot: Teoretický základ

Metoda (CSFM) je implementována v programu IDEA StatiCa Detail.

Související články