Podpory v IDEA StatiCa Detail - Témata pro pokročilé uživatele

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Správně nastavené okrajové podmínky jsou základem každého projektu. Pro základní případy máme k dispozici sadu typových podpor. Pro ostatní případy jsme připravili náhradní řešení. Článek se věnuje tématům, jako je správné zadání kotev do betonové stěny, uložení mostu a podobné.

Na základě častých dotazů zákazníků a našich vlastních zkušeností jsme sestavili následující témata:

  • Jak aplikovat vodorovnou sílu, která se vyskytuje v ložisku mostu? 
  • Jak zadat axiální tuhost liniové podpěry ve svislém směru Z 
  • Jaké zařízení pro přenos zatížení lze použít pro simulaci tahu v kotvách?
  • Přenos reakcí přes roznášecí desku
  • Jak získat síly v kotvách

Každý problém je stručně popsán a následně vysvětlen v rámci již streamovaného webináře.

Poznámka: Pokud potřebujete připomenout, jaké typy podpor lze v aplikaci použít, pokračujte článkem Typy podpor v aplikaci IDEA StatiCa Detail.

Jak aplikovat vodorovnou sílu, která se vyskytuje v ložisku mostu 

Máme pevné mostní ložisko s omezujícími posuny v příčném směru mostu. Správné modelování reakce, ke které dochází v ložisku, se realizuje prostřednictvím vodorovné síly působící přímo do betonu.

Jak zadat axiální tuhost liniové podpěry ve svislém směru Z 

Komplexní chování konstrukce jako přerozdělení napětí a také deformace jsou ovlivněny tuhostí podpor. Pro získání přesnějšího modelu zadáme svislou tuhost ve směru Z. Výpočet osové tuhosti lze vyjádřit podle rovnice: Kz = E*A/L

Jaké zařízení pro přenos zatížení lze použít pro simulaci tahu v kotvách?

Pro přenos tahové síly v kotvách v IDEA StatiCa Detail využijeme typ podpory závěs. Toto zařízení pro přenos zatížení je schopno pokrýt pouze tahové síly. Pomocí vazby mezi betonem a kotvami (modelovaných jako závěs) a dodatečné výztuží získáme odezvu konstrukce s vlivem globálních a lokálních účinků na stěnu a kotvy.

Přenos reakcí přes roznášecí desku

Při exportu zatížení a reakcí z modelu BIM je nutné přenést reakce přes roznášecí desku. Jinak by docházelo k divergenci modelu. 

Podívejte se na výřez z jednoho z našich webinářů, kde se dozvíte, jak nastavit přenos reakcí přes roznášecí desku.

Jak získat síly v kotvách

Vnitřní síly ve styčníku vyvolávají tlak/napětí pod kotevní deskou. Tahové síly v kotvách lze získat buď určitým zjednodušením za předpokladu tuhé desky tělesa a lineárního přerozdělení sil v kotvách, nebo pomocí aplikace IDEA StatiCa Connection, která uvažuje skutečnou tuhost kotevní desky s vlivem páčení.


Související články

Typy podepření v IDEA StatiCa Detail

Základní předpoklady pro Compatible Stress Field Method (CSFM)

Proč IDEA StatiCa Detail?