Co je CSFM?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

CSFM - Compatible Stress Field Method. Jedná se o metodu pro navrhování a kontrolu betonových detailů, tzn. oblastí diskontinuit (jako jsou např. korbele, pilotové čepice, nosníky s otvory, čepované konce atd.) a stěn. Detaily lze vytvářet krok za krokem pomocí entit nebo je lze importovat z referenčního formátu DXF. Výpočetní model se vytvoří automaticky. Výsledky jsou poskytovány v souladu s kódem.

Metoda je stručně shrnuta a všechny podstatné principy jsou vysvětleny v následujícím článku. Najdete zde také srovnání s metodou vzpěr a táhel a metodou napěťových polí a jejich vzájemný vztah.

Vysvětlení metody CSFM

Chcete-li získat ucelené informace a teorii, můžete si vybrat jeden z následujících zdrojů:

1. Online přednáška profesora Kaufmanna z ETH:

2. Teoretické podklady sepsané naším týmem:

Více informací o CSFM naleznete v našem Teoretický základ.

Pokud se chcete seznámit s praktickým využitím, přejděte na stránku Případové studie nebo Ukázkové projekty, kde si můžete stáhnout modely a sami se přesvědčit, jaké výsledky vám může IDEA Statica Detail nabídnout.