Lokálně zatížené oblasti

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Výztuž v lokálně zatížené oblasti

Funkcionalitu lokálně zatížené oblasti oceňují zejména inženýři věnující se navrhování prefabrikovaných a mostních konstrukcí, na kterých se vyskytují právě velké koncentrace zatížení. Lokálně zatížené oblasti byly implementovány v předchozí verzi IDEA StatiCa a verze 20.1 přináší jejich první vylepšení.

Nyní lze v lokálně zatížené oblasti navrhovat výztuž mnohem efektivněji. Výztužné vložky jsou součástí CSFM modelu a vazba mezi nimi a betonem je považována za dokonalou, tedy není uvažováno s prokluzem.

Obecně o lokálně zatížené oblasti

Vyřešili jsme trojosou napjatost u lokálně zatížených oblastí ve 2D modelu aplikace Detail. V těchto oblastech je povoleno drcení betonu, ale současně je povoleno uvažovat dle Eurokódu zvýšení pevnosti betonu v tlaku vlivem příčného ovinutí. Zvýšení válcové pevnosti lze uvažovat až trojnásobně.

Lokálně zatížené oblasti jsou na každé konstrukci. Typické příklady jsou mostní příčníky s oblastmi nad ložiskem, oblasti pod kotvou předpínací výztuže nebo koncentrované zatížení na hraně stěny. Lokálně zatížení oblasti respektují návrhové standardy a požadavky Eurokódu a současně jsou limitovány geometrií samotného modelu (otvory, tloušťka, hrany, náhlá změna průřezu).

Případy lokálně zatížených oblastí

Zvýšení pevnosti betonu v lokálně zatížených oblastech je možné uvažovat pouze pokud bude dodrženo ovinutí. Vzhledem k této podmínce jsou automaticky přiřazeny výztuže, které simulují ovinutí v dané oblasti.

Lokálně zatížené oblasti

Případ vyztužení lokálně zatížené oblasti příčníku

Tato funkcionalita nejenže je v souladu s normou, ale hlavně zaručuje konvergenci modelu v lokálně zatížených oblastech, kde dochází ke koncentraci napětí. Implementovaná metoda je nezávislá na síti konečných prvků. Únosnost se mění s plochou betonu dle vzorce. Důsledkem je tedy konstantní napětí po výšce kuželu. Rozptýlené fiktivní vzpěry uměle ovlivňují tuhost kužele a správně roznáší příčné napětí, které v této oblasti vzniká. Hustota každé vzpěry je navýšena do směru aplikovaného zatížení.

Rozptýlené fiktivní vzpěry

Rozptýlené fiktivní vzpěryOmezení vycházející z Eurokódu:

  • Kužely se nesmí protínat
  • Plocha Ac1 and Ac0 leží na výslednici působící síly.

Tato funkcionalita je dostupná ve verzi Enhanced – IDEA StatiCa Concrete and Prestressing.