Rovnováha a nosný prvek

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Z pohledu mechaniky musí být zachován předpoklad rovnováhy vnitřních sil v každém uzlu konstrukce. Tento předpoklad platí i pokud je ve styčníku zadaný průběžný prvek. Proto musíme dbát na správné zadání vnitřních sil na všech prvcích tak, aby byla rovnováha sil zachována.

Na příkladu připojení nosníku (B1) k průběžnému sloupu (C) si nejprve ukážeme vliv deaktivované možnosti Zatížení v rovnováze.

Rovnováha a nosný prvek

Po dokončení Výpočtu vidíme hromadné výsledky posudků přímo ve 3D scéně. Všechny provedené posudky jsou vyhovující.

Zkopírujeme nyní položku projektu pomocí příkazu Kopie a zapneme možnost Zatížení v rovnováze. Zobrazí se tabulka Nevyvážené síly. Nyní můžeme zadat vnitřní síly na oba dva konce nosného prvku C a zkontrolovat vyváženost styčníku po novém zadání vnitřních sil.

Po přepočtení posudků položky CON2 vidíme, že nevyhověly svary. Důvodem je fakt, že jsme nyní vzali do úvahy zatížení prvku C a jeho chování v důsledku tohoto zatížení.