Kroutící moment od excentrické smykové síly

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pokud je prut s nesymetrickým průřezem zatížen smykovou silou, vytvoří se na něm přidaný torzní moment. Důvodem je, že bod působení smykové síly v IDEA StatiCa Connection je vždy v těžišti průřezu (Cg). Pokud se poloha těžiště neshoduje s polohou středu smyku (Cs), způsobí výsledné rameno síly navíc další kroucení.

Tento problém je možné jednoduše vyřešit pomocí operace Stabilizace proti klopení prvku a tak stabilizovat prut proti kroucení a/nebo klopení.

Pokud nechcete využít tuto možnost, může to vést na rozdíly ve výsledcích mezi verzemi 20 a 21, přičemž je kroucení patrnější u vylepšeného CBFEM modelu ve verzi 21.0 a novější. O novinkách v analytickém modelu ve verzi 21 si můžete přečíst v blogu Kondenzované superelementy - neviditelné, ale zásadní.

V některých případech je potřeba tento efekt odstranit, například když je kroucení průřezu zabráněno bočními nosníky, stropní konstrukcí, apod.). V takovém případě je třeba vypočítat vyvažovací kroutící moment M´x a přidat ho do účinků zatížení pro daný prut, aby vyrovnal přidaný torzní moment Mx.

Kroutící moment od excentrické smykové síly

Například tento prut s U průřezem se v důsledku vysoké excentrické smykové síly zkroutí a vykazuje nerealistické napětí a deformace a tím jsou ovlivněny i posudky. Ve skutečnosti je prutu po délce bráněno kroucení, takže je toto chování nežádoucí.

K opravě modelu je třeba vypočítat vyvažovací moment M´x a přidat ho k účinků zatížení pro tento prut. V tomto případě musí být tedy v účinku zatížení LE1 přidán k původnímu torznímu momentu navíc moment M´x = Vz * y0 = 1502 * 0,113 = 170 kNm.

Související články

Stabilizace proti klopení prvku

Rovnováha a nosný prvek

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)