Jak zadat šrouby

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

U operací, které přidávají šrouby (Skupina šroubů nebo kontakt, Čelní deska, Přípojný plech, atd.), se definice souřadnic a zadávání polohy šroubů liší. Po najetí myší na text si můžete přečíst nápovědu pro danou operaci, např. pro Řady a Pozice pro obecnou skupinu šroubů.

Jak zadat šrouby

Vyzkoušejte si zadávání šroubů pro každou operaci zapsáním různých hodnot. Vytvořené dimenze skupiny šroubů můžete vždy zkontrolovat ve 3D scéně.

Chcete-li zobrazit 2D výkres s kótami, otebřete Editor dané operace a přepněte na kartu Obrázek.

Jak vložit šrouby u operace Čelní deska

Přidejte operaci Čelní deska a u parametru Kóty vyberte typ zadávání skupiny šroubů.

Poté zadejte pozice šroubů vyplněním hodnot Nahoře a Vlevo. U operace Čelní deska hodnoty představují vzdálenost od obrysu průřezu směrem ven.

Více řad a sloupců šroubů lze zadat pomocí oddělovačů dvou typů:

Absolutní oddělovač ";" (středník) - vzdálenost měřená vždy od obrysu průřezu (referenční linie).

Relativní oddělovač " " (mezera) - vzdálenost měřená od předchozí řady/sloupce šroubů.

Např., zadané hodnoty "40; 80; 120; 160; 200" jsou shodné jako "40 40 40 40 40", nebo také "4*40". Můžete také kombinovat všechny oddělovače, např. zadat "40; 80; 120 40 40".

Rozměry skupiny šroubů můžete zkontrolovat ve 3D scéně.

Posunutí jednoho šroubu v rámci rastru šroubů

V editoru operací můžete změnit polohu šroubu nebo zadat posunutí pro každý šroub zvlášť. Vyberte výrobní operaci obsahující rastr šroubů, otevřete Editor a poté zvolte Rozložit skupinu šroubů a změňte souřadnice libovolného šroubu.

Související články

Šrouby jsou příliš blízko k okraji desky

Jak správně zadat zárodek

Vzdálenost mezi plechy při použití kontaktu

Jak připojit prut pomocí jednoho šroubu (Typ modelu)