Šrouby jsou příliš blízko k okraji desky

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pro tuto chybu Šrouby jsou příliš blízko k okraji desky nebo mimo oblast připojované desky jsou dva různé důvody. V obou případech jde o nevhodně zadanou výrobní operaci pro šrouby.

Šrouby jsou moc blízko k okraji plechu

Toto obecně znamená, že není možno vytvořit síť konečných prvků okolo díry pro šroub, protože není dostatečná vzdálenost mezi hranou desky a okrajem díry pro šroub. Pro díru šroubu o průměru d0 musí být vzdálenost k okraji desky větší než d0/2. Proto střed díry pro šroub musí být umístěn dál než ve vzdálenosti d0 od hrany desky.

Například pro šroub o velikosti M16 je průměr otvoru d0 18 mm a pozice šroubu musí být větší, než 18 mm od hrany jakékoliv desky, kterou spojuje.

Pokud zvětšíme vzdálenost mezi šroubem a hranou desky, výpočet může být proveden.

Šrouby nejsou zadané pro správný plech

I přesto, že šrouby na následujícím obrázku mohou na první pohled vypadat jako správně zadané, není tomu tak a vyskytla se chyba. Důvodem je fakt, že těchto 8 šroubů nemůže být definováno v jedné výrobní operaci, jelikož spojují příložky se dvěma různými nosnými prvky. Levá čtveřice spojuje příložky a prvek B1, zatímco pravá čtveřice spojuje příložky a prvek B2.

Proto je nutné oddělit tyto šrouby do dvou výrobních operací. V prvním kroku zadáme šroubový spoj GRD1 pro čtyři šrouby spojující prvek B1 a správně šrouby umístíme.

Zkopírujeme výrobní operaci a změníme Prvek 2 na B2, následně změníme pozici šroubů.

Nyní jsou jednotlivé skupiny šroubů zadány na správné desky-plechy a výpočet může být proveden.

Pozn.: Pro efektivní návrh oboustranných příložek je vhodné použít výrobní operaci Příložka.

Podívejte se na video vysvětlující chybu "Šrouby jsou příliš blízko k okraji desky".

Související články

Jak zadat předpjaté šrouby

Jak zadat šrouby

Páčení a vysoká tahová síla ve šroubech