Jak správně zadat zárodek

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Vymodelovat připojení prvku pomocí zárodku lze různými způsoby. Ne všechny jsou ale správně.

Podívejte se na záznam webináře Connection Wednesdays – 3 most common traps in connection design (anglicky), kde Emilio předvádí tři různé přístupy a vysvětluje, který z nich je ten správný.

V prvním případě je zárodek modelován pomocí nového konstrukčního prvku. Přestože se může začátečníkovi zdát, že je model správně, není tomu tak (viz Kdy použít výztužný prvek?). V druhém případě vytvořil zárodek pomocí k tomu určené operace, což je v principu správně. Problém zde ale nastal s výměnou čelní desky za příložky.

Třetí přístup, ve kterém je zárodek namodelován pomocí výztužného prvku, na který byly umístěny příložky a šrouby, vyřešil požadované zadání.

Jiným příkladem toho, jak správně zadat operaci zárodek, je model prezentovaný v rámci webináře Connection Wednesdays – Common rookie mistakes (anglicky), kde Costis opraví model hlásící singularity.

Související články

Výpočet nedoběhne do 100 %

Kdy použít výztužný prvek

Vzdálenosti pro otlačení šroubů (EN)