Poziționarea șuruburilor în plăcii de capăt

SupportCenter.LocalizedArticle

Să aruncăm o privire la câteva sfaturi despre cum să introduceți șuruburile în Placa de capăt .

În primul rând, setați tipul plăcii de capăt.

Și specificați dimensiunile sale. În acest exemplu, dimensiunile sunt legate de conturul secțiunii transversale a grindei conectate.

Apoi introduceți pozițiile șuruburilor, completând valorile rândurilor.

În acest exemplu, șuruburile sunt simetrice. Distanța de la conturul secțiunii transversale trebuie specificată. Un număr multiplu de rânduri și coloane de șuruburi pot fi specificate folosind delimitatori. Există două tipuri de delimitatori care pot fi folosiți pentru rânduri și coloane suplimentare:

Delimitator absolut: ";" (un punct și virgulă)

Delimitator relativ: " " (spațiu)

Dacă se utilizează punct și virgulă, fiecare poziție este măsurată din linia de referință (în acest exemplu, conturul secțiunii transversale).

În cazul în care se utilizează spațiu, poziția oricărui alt rând este măsurată de la cea anterioară.

Exemplu: 40; 80; 120; 160; 200 este egal cu 40 40 40 40 40 sau 4 * 40

Puteți combina ambii delimitatori: 40; 80; 120 40 40

Exemplu: Șuruburile ample pot fi specificate în două moduri cu aceleași rezultate:

Pentru a verifica dimensiunile (locația șuruburilor, distanța și distanțele marginilor), selectați operațiunea și dimensiunile vor fi afișate în scena 3D.