Vzdálenost mezi plechy při použití kontaktu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pokud modelujete Kontakt nebo šroubový přípoj s kontaktem pro připojení přilehlých plechů, musíte dodržet minimální vzdálenost. Vzdálenost mezi plechy může být maximálně 2 mm . Pokud je mezera mezi plechy větší než 2 mm, výpočet nebude proveden.

Například přípojení dvou rovnoběžných prutů průřezu Z, které jsou spojeny šrouby a kontaktem.

Vzdálenost = 0 mm (plechy jsou rovnoběžné a srovnané a povrchy se dotýkají), Výpočet je proveden.

Vzdálenost = 2 mm (plechy jsou rovnoběžné a srovnané, ale mezi povrchy je mezera) - program zobrazí chybu "Vzdálenost plechů tvořících kontakt je příliš velká. Mezní hodnota je 2,0 mm".

Související články

Co znamená singularita pro výpočet?

Napětí na plechu vyšší, než je mez kluzu