Jak vyplnit tabulku vnitřních sil v modulu RCS?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Ponořte se do tohoto článku a zjistěte všechny možnosti zadávání vnitřních sil do různých typů průřezů. Dozvíte se, jak používat Tabulkový editor a jak importovat vnitřní síly z Fází zatížení a mnoho dalšího.

Existují dva možné případy zadání vnitřních sil. Začneme tím jednodušším - vyztuženým průřezem a poté si vysvětlíme fázovaný a předpjatý průřez.

Vyztužený průřez

Zadání pro vyztužené průřezy je v celku jednoduché. Stačí vyplnit návrhové hodnoty vnitřních sil (dílčí součinitele jsou zahrnuty) ve správném průřezu a extrému.

Složité projekty vyžadují posouzení mnoha řezů a extrémů. Pro takto rozsáhlá data je užitečné použít Tabulkový editor. Po spuštění editoru můžete zkopírovat seznam extrémů a příslušné vnitřní síly přímo z excelové tabulky.

Fázovaný předpjatý průřez

Abychom mohli vnitřní síly správně zadat, musíme začít na kartě Fáze zatížení. První tabulka slouží k zadání přírůstků účinků (vnitřních sil) z charakteristických hodnot stálých zatížení, ty se používají pro tzv. počáteční stav průřezu pro výpočty MSÚ, MSP a ztrát v kabelech.

Přečtěte si podrobný článek popisující všechny metody a možnosti vyplnění Fází zatížení, včetně podrobnějšího popisu počátečního stavu.

Poté se přepneme na kartu Vnitřní síly a přeneseme vnitřní síly z předchozího kroku do počátečního stavu kliknutím na ikonu Vše.

V tomto kroku se přenesou všechny hodnoty stálého zatížení a hodnoty předpětí a automaticky se vynásobí příslušným dílčím součinitelem gama, čímž se získají návrhové hodnoty.

Zbývá pouze doplnit proměnné zatížení v hodnotách podle příslušné kombinace a je hotovo.

Související články