Roviny přetvoření na kompozitním průřezu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Naučíte se, jak vypočítat a zadat roviny přetvoření z vnitřních sil získaných z MKP softwaru.

Průřez

  • Třída betonu C30/37

Fáze výstavby

Vnitřní síly

  • Vnitřní síly z MKP software v řezu pro každou kompontu zvlášť. 

Rovina přetvoření na části 1 v 28 dnech

  • Pro výpočet je použit tečný modul pružnosti, který je uvažován jako 1,05 · \(E_{cm}\).
  • Vnitřní síly jsou přepočítány do těžiště celkového průřezu (s betonovou deskou)

Rovina přetvoření na části 1 v 18250 dnech - prefabrikovaná část

  • Křivost je přepočítána do těžiště celkového průřezu (s betonovou deskou). Normálová síla působící v  těžisti spodní (prefabrikované) části je umístěná excentricky vůči těžišti celkovému průřezu (s betonovou deskou) a  způsobuje přídavný ohybový moment.
  • Normálové přetvoření \(ε_{x1}\) v místě těžište celkového průřezu (s betonovou deskou) definuje posun roviny přetvoření spočítaný na prefabrikované části vůči těžišti celkového průřezu (s betonovou deskou).

Rovina přetvoření na části 2 v 18250 dnech - betonová deska

  • Křivost je přepočítána do těžiště celkového průřezu (s betonovou deskou). Normálová síla působící v  těžisti horní (dobetonované) části je umístěná excentricky vůči těžišti celkovému průřezu (s betonovou deskou) a způsobuje přídavný ohybový moment.
  • Normálové přetvoření \(ε_{x2}\) v místě těžište celkového průřezu (s betonovou deskou) definuje posun roviny přetvoření spočítaný na dobetonované části vůči těžišti celkového průřezu (s betonovou deskou).

Vypočítané roviny přetvoření

Přiložené soubory ke stažení

Související články