Roviny přetvoření na kompozitním průřezu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Naučíte se, jak vypočítat a zadat roviny přetvoření z vnitřních sil získaných z MKP softwaru.

Průřez

  • Třída betonu C30/37

Fáze výstavby

Vnitřní síly

  • Vnitřní síly z MKP software v řezu pro každou kompontu zvlášť. 

Rovina přetvoření na části 1 v 28 dnech

  • Pro výpočet je použit tečný modul pružnosti, který je uvažován jako 1,05 · \(E_{cm}\).
  • Vnitřní síly jsou přepočítány do těžiště celkového průřezu (s betonovou deskou)

Rovina přetvoření na části 1 v 18250 dnech - prefabrikovaná část

  • Křivost je přepočítána do těžiště celkového průřezu (s betonovou deskou). Normálová síla působící v  těžisti spodní (prefabrikované) části je umístěná excentricky vůči těžišti celkovému průřezu (s betonovou deskou) a  způsobuje přídavný ohybový moment.
  • Normálové přetvoření \(ε_{x1}\) v místě těžište celkového průřezu (s betonovou deskou) definuje posun roviny přetvoření spočítaný na prefabrikované části vůči těžišti celkového průřezu (s betonovou deskou).

Rovina přetvoření na části 2 v 18250 dnech - betonová deska

  • Křivost je přepočítána do těžiště celkového průřezu (s betonovou deskou). Normálová síla působící v  těžisti horní (dobetonované) části je umístěná excentricky vůči těžišti celkovému průřezu (s betonovou deskou) a způsobuje přídavný ohybový moment.
  • Normálové přetvoření \(ε_{x2}\) v místě těžište celkového průřezu (s betonovou deskou) definuje posun roviny přetvoření spočítaný na dobetonované části vůči těžišti celkového průřezu (s betonovou deskou).

Vypočítané roviny přetvoření

Přiložené soubory ke stažení