Jak se zohledňují součinitele rinf a rsup pro posudky MSP

Posudky MSP v IDEA StatiCa automaticky zohledňují vliv součinitelů rinf a rsup pro účinky předpětí. Proto není nutné zohledňovat tyto účinky již v součinitelích kombinací v programu Midas Civil. Pokud by se tam tyto součinitele zavedly, byl by výsledek vynásobený dvakrát.

Alternativní postup

Ponecháme v platnosti součinitele v kombinacích Midas Civil a v programu IDEA StatiCa nastavíme v nastavení normy součinitele rinf a rsup na 1,0.