Jak se zohledňují součinitele rinf a rsup pro posudky MSP

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Posudky MSP v IDEA StatiCa automaticky zohledňují vliv součinitelů rinf a rsup pro účinky předpětí. Proto není nutné zohledňovat tyto účinky již v součinitelích kombinací. 

Beam

V aplikaci je možné násobit zatěžovací stav v kombinaci, který obsahuje předpětí. Tento součinitel se projeví ve vnitřních silách. 

Pro potřeby posudku je efekt předpětí definovaný plochou kabelu a počátečním napětím. Z toho plyne že součinitel kombinace není zohledněný.

BIM - import

V kombinacích globálního modelu by měli být koeficienty zatěžovacích stavů obsahujících předpětí rovny 1,0. Součinitele rsup a rinf budou aplikovány způsobem popsaným výše.