Jak se zohledňují součinitele rinf a rsup pro posudky MSP

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto článku se dozvíte o koeficientech rinf a rsup, jak s nimi pracovat v softwaru IDEA StatiCa.

Posudky SLS v IDEA StatiCa automaticky zohledňují vliv součinitelů rinf a rsup definované v EN 1992-1-1; 5.10.9 (1) pro účinky předpětí. Proto není nutné tyto vlivy zohledňovat v kombinačních součinitelích v aplikaci Beam ani v softwaru třetích stran používaném pro import.

Co se tedy stane, když použijeme koeficienty v kombinacích? Podívejme se na to.

Beam

Kombinační součinitele definované uživatelem pro případ předpětí v aplikaci Beam se uvažuje pouze pro prezentované průběhy vnitřních sil. Tento součinitel neovlivní napětí v kabelech ani vnitřní síly, které se použijí pro posudky (jak je uvedeno výše). 

Jinými slovy, pro posudky jsou účinky předpětí definovány plochou kabelu a jejím počátečním napětím. Kombinační součinitel pro posudky je vždy roven jedné.

BIM - import

V kombinacích v globálním modelu by měly být součinitele zatěžovacích stavů obsahujících předpětí rovny 1,0. Součinitele rsup a rinf se použijí, jak je popsáno výše.

Jak tedy ovlivnit hodnoty součinitelů?

Koeficienty jsou definovány normou. Hodnotu můžete ovlivnit změnou národní přílohy nebo změnou hodnoty v Nastavení normy a výpočtu v aplikaci RCS.

Související články