Nelineární dotvarování v aplikaci Beam

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Máte při navrhování nosníku v programu IDEA StatiCa Beam potíže se splněním podmínek omezení napětí v kvazistálé kombinaci? Použijte implementovaný výpočet nelineárního dotvarování a s omezením napětí v kvazistálé kombinaci si už nelámejte hlavu.

Výpočet nelineárního dotvarování se spustí zaškrtnutím checkboxu „Výpočet nelineárního dotvarování“ v záložce Nastavení v části Fáze výstavby.

Pokud se uvažuje s nelineárním výpočtem dotvarování, není nutné omezovat napětí v kvazisálé kombinaci na 45% charakteristické pevnosti betonu (fck) podle EN 1992-1-1 článku 7.2 (3).

Nelineární dotvarování se počítá podle EN 1992-1-1 článku 3.1.4 (4).

Související články