Kombinace předem a dodatečně předpjatých kabelů

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
IDEA StatiCa Beam umožňuje navrhovat a posuzovat předpjaté spojité spřažené nosníky (typ beton-beton), ve kterých je umožněné kombinovat předem a dodatečně předpjaté kabely.

V softwaru IDEA StatiCa existují dvě metody návrhu předpjatého nosníku, který může být i spřažený (beton-beton) s kombinací předem předpjatých a dodatečně předpjatých kabelů. 

  1. Pomocí aplikace Beam, kde lze vypočítat kompletní analýzu TDA (time dependent analysis), použít import dat ze softwaru třetí strany, navrhnout geometrii kabelů atd. A samozřejmě navrhnout a posoudit všechny průřezy pomocí implementovaného modulu RCS.
  2. Pomocí aplikace RCS kde můžete po zadání vnitřních sil provést kompletní návrh a posouzení průřezů - kompozitních s kombinací předpjatých a dodatečně předpjatých kabelů.

Pro první přístup si prohlédněte níže uvedené video, kde je ukázán kompletního postup a kde například uvidíte, jak šablony urychlují definici geometrie kabelů, jak zobrazit ztráty předpětí, jak pracovat s ekvivalentním zatížením atd. Uvedený příklad je spřažený šikmý most podepřený elastomerovými mostními ložisky, kde jsou prefabrikované nosníky nepřímo uložené pomocí příčníků.

V případě druhého přístupu doporučujeme projít si online kurz dedikovaný aplikaci RCS. Znalosti nabité v kurzu budou užitečné i pro přístup první, kdy se pro návrh průřezů používá implementovaný modul RCS, který je totožný se samostatnou aplikací. Jediný rozdíl je v tom, že v případě prvního přístupu se vstupy z modulu Beam importují do RCS automaticky. Zatímco v případě druhého přístupu musí uživatel do aplikace RCS ručně zadat výsledky z globálního modelu. 

  • Přečtěte si následující článek, kde se dozvíte jak správně zadat Fáze výstavby: RCS - Fáze výstavby

Související články