Import/export průřezu, výztuže a kabelů v RCS

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto článku vás provedeme všemi možnostmi exportu/importu a poskytneme vám důkladné informace o jednotlivých metodách. Ať už dáváte přednost práci se souřadnicemi, soubory DXF nebo externími soubory, poradíme vám.

V aplikaci RCS existuje několik možností importu a exportu geometrie, výztuže a kabelů. V tomto článku si všechny možnosti představíme a vysvětlíme.

Obecný průřez

První možností je vytvořit průřez pomocí souřadnic. Klikněte na tlačítko Obecný v horní liště a zobrazí se vstupní tabulka. Poté můžete tabulku jednoduše vyplnit daty z exelu pomocí metody kopírovat-vložit.

Obecný průřez

Nebo je možné použít tlačítko Import v okně Obecný tvar průřezu a importovat tvar ze souboru .nav nebo .txt. Tyto možnosti budou podrobně vysvětleny dále v tomto článku.

Import z DXF souboru

Druhou možností je spustit editor obecných průřezů a importovat geometrii ze souboru DXF. Celý proces je popsán v následujícím článku:

Import/Export pomocí .nav souboru

V neposlední řadě je zde možnost použít soubor .nav. Tato funkce je přístupná v Navigátoru u položky Průřez, Předpětí a Vyztužení. A najdete ji také v Editoru výztuže. 

Můžete importovat nebo exportovat celý průřez včetně výztuže a kabelů stejně jako pouze geometrii nebo pouze výztuž či pouze kabely.

Nejprve je třeba vytvořit soubor pomocí exportu průřezu.

Import/Export pomocí .nav souboru

Poté můžete celý průřez importovat do nového souboru nebo řezu. Nebo například výztuž do nového průřezu.

Import/Export pomocí .nav souboru

Soubor .nav lze otevřít a upravit v aplikaci Poznámkový blok. Nebo můžete data zkopírovat z excelu, upravite je a zpět přenést do původního souboru.

Import/Export pomocí .nav souboru

Na závěr si můžete prohlédnout pracovní postup v tomto videu.


Související články

Editor obecného průřezu pro beton

RCS - Fáze zatížení

Typ řezu a typ prvku v aplikaci RCS