Vysouvací dráha mostu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Ocelová příhradová konstrukce o jednom poli představující vysouvací dráhu pro stávající ocelovou mostní konstrukci. Hlavní nosníky jsou navrženy jako svařované nosníky válcovaného I profilu s výztužnými plechy. Nosníky jsou příčně propojeny nosníky z dvojice válcovaných U profilů vzájemně propojených šrouby přes přípojné plechy. Tuhost konstrukce v podélném směru je zajištěna vodorovnými šroubovanými diagonálami z L profilů. Kotvení je provedeno pomocí přímých kotev přes patní desky na jedné straně a patními deskami bez kotev na straně druhé. Celá konstrukce je navržena a posouzena v aplikaci IDEA StatiCa IDEA StatiCa Member.

Vzorové projekty