Analýza v aplikaci Member - Interpretace výsledků MNA a GMNIA

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
IDEA StatiCa Member nabízí analýzy MNA (materiálově nelineární analýza) a GMNIA (geometricky a materiálově nelineární analýza s imperfekcemi) prutů vystavených vzpěru a boulení. Pro posouzení výsledků rozeznává většina norem dva mezní stavy - stav použitelnosti a stav únosnosti.

Mezní stav únosnosti

Mezního stavu únosnosti je dosaženo, když deformace u prutů náchylných na vzpěr dosáhne 5 % nebo když řešitel přestane konvergovat, protože bylo dosaženo maximálního zatížení. 

Při použití analýzy LBA vám faktor αcr (menší nebo větší než 15) říká, zda použít pouze analýzu MNA nebo nutno provést i GMNIA výpočet.

LBA >15: je nutná pouze MNA (materiálově nelineární analýza) (použije se 100 %) a výsledky pro MNA u plechů  musí být menší než 5 %

LBA <15: MNA je základ,  GMNIA (geometricky a materiálově nelineární analýza s imperfekcemi) je nutná a výsledky pro plechy u GMNIA (včetně imperfekcí) musí být menší než 5 %

GMNIA analýza

Mezní stav použitelnosti

Normy stanovují mezní hodnoty průhybu v mezním stavu použitelnosti. Ty lze jednoduše porovnat s vypočtenými průhyby analyzovaných prutů.

MSP

usum - vektorový součet deformace (ux, uy, uz) v daném bodě

Podívejte se, jak náš produktový inženýr Vit modeluje příčný nosník železničního mostu a analyzuje jej v programu Member.

Související články

Organizace modelu v aplikaci IDEA StatiCa Member

Member - okrajové podmínky

Jak zadat imperfekce v aplikaci Member