Ocelový příčný nosník

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Ocelový válcovaný I-nosník připojený ke sloupům pomocí šroubovaných polotuhých čelních desek. Desky jsou spojeny šesticí šroubů s pásnicemi sloupů. Tento typický podlahový nosník je lokálně zatížen ve třech bodech krátkým konstantním zatížením. Konstrukce je posouzena v aplikaci IDEA StatiCa Member.

Vzorové projekty