Sloup

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Výřez části ocelové vícepodlažní budovy komplexně řešen v aplikaci IDEA StatiCa Member. Sloup s válcovaným profilem kotvený přes patní desku do betonové patky. Momentový šroubový spoj v horní části mezi nosníky a sloupem.

Vzorové projekty