Prolamovaný nosník

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad konstrukce s jedním prolamovaným nosníkem připojeným ke sloupům pomocí šroubových čelních desek. Hlavní nosník je zatížen rovnoměrným liniovým zatížením. Nosník je stabilizován jedním dočasným prutem a stabilita celého modelu je analyzována v aplikaci IDEA StatiCa Member.

Vzorové projekty