System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

Peikko

Česká republika | https://www.peikko.cz/
Peikko je světový expert na tenké stropní konstrukce, řešení pro větrnou energetiku a spojovací technologie pro prefabrikované a monolitické konstrukce.


Customer projects

ICON Växjö, Sweden