System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

Peikko Slovensko

Peikko Slovakia je pobočka skupiny Peikko Group, která se nachází v Kráľové nad Váhom na Slovensku. Peikko Slovakia disponuje nejen statickou projekční kanceláří, ale i výrobními kapacitami specializovanými na výrobky DELTABEAM.

Peikko Group Corporation je rodinná společnost založená v roce 1965. Sídlí ve finském Lahti. Má síť obchodních zastoupení ve více než 30 zemích Asie a Tichomoří, Evropy, Afriky, Středního východu a Severní Ameriky a výrobní provozy ve dvanácti zemích.

Program IDEA StatiCa Connection jsme použili pro návrh čelních desek nosníků DELTABEAM, návrh výztuh komplikovaných spojů a přeplátovaných spojů ocelových profilů. Asi nejdůležitější funkcí a také důvodem, proč jsme si IDEA StatiCa Connection pořídili, je návrh šroubových čelních desek. Pomocí metody výpočtu CBFEM jsme schopni optimalizovat tloušťku desek. To je pro nás velmi užitečné, protože takovou čelní desku je téměř nemožné navrhnout na základě předpisů EN. Tato metoda zohledňuje skutečné "chování" čelní desky, což znamená např. nárůst sil ve šroubech v důsledku účinků páčení, což je správný předpoklad.
Matej Hrubý
Matej Hrubý
Structural Engineer – Peikko Slovensko
Slovensko

Zákaznické případové studie

Projekt ICON společnosti Peikko ve Växjö, Švédsko
Projekt ICON Växjö společnosti Peikko