Jak zvládat změny při používání IDEA StatiCa Connection

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Jedním z hlavních problémů stavebních projektů je obrovské množství promarněného materiálu a času spojeného se špatnou komunikací, zejména pokud jde o změny. Jak se tomuto problému vyhnout?

Úvod

Velmi velkým problémem, se kterým se potýká celé stavebnictví, je způsob řízení změn a jejich následná komunikace. V IDEA StatiCa pracujeme na několika metodách, které by to měly usnadnit. Historicky jsme měli k dispozici výstup DXF pro desky a DWG z naší aplikace Viewer, ale dostat informace zpět do řešení BIM bylo poněkud nedostatečné - to už ale neplatí!

Od verze 23.1 jsme schopni vytvořit kompatibilní soubor IFC a importovat jej do Revitu, Tekla Structures, SDS2 a jakéhokoli prohlížeče, který má možnost importu IFC. Mezi všemi těmito řešeními však existují rozdíly, na které v tomto článku také upozorním. Nejen v pracovním postupu, ale také v konečném výsledku. 

Jak to bylo dříve

Mnoho inženýrů bylo vyškoleno v používání analogových metod: 2D výkresů a náčrtů, které byly vytvořeny buď ručně (což je dnes často považováno za umělecké dílo), nebo pomocí řešení CAD (např. AutoCAD). Mnohdy je původně vytvořil ten, kdo chtěl informace získat, takže byly reálně vytvořeny z modelovacího řešení (např. Tekla Structures), ale zpětně obdržené informace měly podobu jeho výkresu/náčrtu, ovšem opatřeným velkým množstvím červených poznámek!

Postupem času byly tyto analogové metody digitalizovány do kouzelného formátu označeného jako dokument PDF. 

S příchodem BIM a dalších pracovních postupů podle ISO 19650 vyvstala potřeba větší spolupráce, kterou by bylo možné v případě potřeby ověřit. Mnoho vlád nyní tyto pracovní postupy nařizuje, což je činí ještě důležitějšími.

Dalším hlediskem je opakovatelnost. Vzhledem k rychlosti změn softwaru a jeho verzí je zcela zřejmé, že dnešní původní soubory budou zastaralé, pokud nebude existovat společný formát, který budou moci všichni používat a který zůstane dlouhodobě neměnný - zde přichází na řadu IFC (Industry Foundation Class).

Ve spojitosti s IFC existuje další otevřený formát nazvaný BCF, který umožňuje přiřazení komentářů a změn k objektu, který potřebuje změnu. Kromě toho lze v rámci souboru ukládat také pohledy na tento objekt. To závisí na (minimálně) prohlížeči IFC, který umožňuje značení a export BCF, aby je původní aplikace mohla přečíst a poskytnout koncovému uživateli hladký a řízený pracovní postup pro provedení změny.

Zákazníci dokonce pořizují snímky obrazovky navrhovaných přípojů a začleňují je do svých návrhů - příkladem může být případová studie dostihového závodiště v Curragh, Newbridge v Irsku.

Náš přístup

Ve společnosti IDEA StatiCa jsme vždy kladli velký důraz na to, abychom návrh byli schopni zdokumentovat. Již několik let máme k dispozici 2D výstup DXF pro plechy. 

Naše technologie Viewer dokáže vytvářet 3D soubory DWG. Obojí může být použito jakýmkoli softwarovým řešením, které umí číst DXF/DWG, a tedy i dokumentovat.

Nejnověji jsme do naší verze 23.1 zahrnuli export IFC. IFC je formát, který se ve stavebnictví používá k výměně informací - a to nejen jednotlivých drobných informací, ale nejčastěji celých modelů. Jejich velikost se pohybuje od několika KB až po několik set MB. Naštěstí pro uživatele aplikace IDEA StatiCa Connection spadají ty naše do té první kategorie!

Pomocí našeho příkladu 3D tisku 3D Connection Model | IDEA StatiCa můžeme porovnat různé výstupy.

Po otevření v aplikaci Viewer vidíte, že máme přístup k 3D DWG i IFC.

Jak tyto výsledné soubory vypadají a hlavně, co s nimi můžete dělat?

DWG/DXF

Po otevření souboru DWG v aplikaci AutoCAD se zobrazí řada 2D obrysů plechů a 3D těles, která představují skutečné prvky a desky (nejsou zde však žádné spojovací prvky). Na základě těchto informací lze velmi snadno vytvořit dokumentaci, která vyjadřuje navrhovaný záměr projektu.

Pokud se rozhodnete pro výstup ve formátu DXF, můžete z každého plechu v projektu vytvořit jednotlivé soubory.

Vytvoření souboru DXF je snadné a existuje několik možností, jak výstup doladit. V případě CAD aplikace (zpravidla AutoCADu) může být zapotřebí ještě další práce, ale přesto je to dobrý způsob, jak dostat jednotlivé plechy do výkresové dokumentace.

IFC

Po otevření originálního souboru v aplikaci IDEA StatiCa Connection a přechodu na kartu Posudek (Report) se nám opět zobrazí možnost exportu do IFC.

Existuje několik řešení, která umí číst soubor IFC - obvykle spadají do oblasti BIM: Revit, Tekla Structures, SDS2 a mnoho dalších " prohlížečů ", jako jsou BIMvision, Solibri, Navisworks, a několik cloudových platforem, jako jsou Bimplus a Trimble Connect. Všechny pracují jinak a mají různou míru úspěšnosti v závislosti na tom, jak dokonale umí číst "kompatibilní" soubory IFC!

Toto je ukázka použití IFC formátu, který ostatním poskytne informace o celkovém návrhu. Nejenže je zde grafické znázornění přípoje, ale k jednotlivým komponentám je také připojeno mnoho informací, jako je například tloušťka, průměr, třída materiálu atd. V závislosti na úrovni služby, kterou si koncový uživatel zvolí, může IFC soubor doplnit komentáři. To je užitečné zejména v případě, kdy má někdo zájem o zpětnou vazbu.

Jedná se však pouze o "prohlížeče", které nejsou tak použitelné, když chcete sdělit změny, u kterých by použití modelovacího přístupu fungovalo lépe. Tady to začíná být opravdu zajímavé!

Řešení BIM, která podporujeme prostřednictvím našich BIM propojení, podporují také pracovní postup IFC.

Některá řešení jsou schopna "namapovat" obecná tělesa na konkrétní třídu, jiná to dělají automaticky. To znamená, že hloupým tělesům lze přidat inteligenci, díky čemuž jsou opravdu užitečná! Nejenže lze vytvářet náhledy, ale objekty lze dynamicky komentovat a okótovat (samozřejmě).

Závěrem

Existuje jedno řešení, které bychom doporučili? Určitě ne. Všechna mají svá specifika a nebylo by správné vydávat takové doporučení. Formát IFC má před sebou ještě dlouho cestu a čeká nás toho mnohem víc. Proč se k nám nepřidat?

Vyzkoušejte IDEA StatiCa zdarma

Zahajte zkušební verzi ještě dnes a užijte si 14 dní plného přístupu zdarma.