IFC formát a IDEA StatiCa

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Formát IFC (Industry Foundation Classes) je standardizovaný otevřený formát souborů používaný v odvětví architektury, inženýrství, stavebnictví a provozu (AECO) k usnadnění výměny digitálních informací mezi různými softwarovými aplikacemi používanými při navrhování, výstavbě a správě budov a infrastruktury.

IFC má zásadní význam pro procesy a pracovní postupy u informačního modelování budov (BIM), protože umožňuje interoperabilitu mezi různými softwarovými aplikacemi BIM.

Historie

Vývoj IFC začal v 90. letech 20. století pod záštitou Mezinárodní aliance pro interoperabilitu (IAI), nyní známé jako buildingSMART International.

Cílem bylo vytvořit univerzální formát souborů, který by odboural datová sila (soubor dat v držení jedné skupiny, který není snadno nebo plně přístupný jiným skupinám v téže organizaci) a umožnil spolupráci mezi různými zúčastněnými stranami v odvětví AECO. První oficiální verze, IFC 1.0, byla vydána v roce 1996.

Od té doby prošel formát IFC několika revizemi a aktualizacemi, aby podpořil vyvíjející se potřeby odvětví a technologický pokrok. Mezi hlavní verze patří IFC2x3, IFC4 a IFC4 Addendum 2, přičemž každá z nich přináší nové funkce a možnosti. IFC5 je v současné době v rané fázi plánování; očekává se, že bude obsahovat plnou podporu různých oblastí infrastruktury a více parametrických funkcí.

ISO tento formát zaregistroval a najdete jej pod oficiální mezinárodní normou ISO 16739-1:2018.

Jak IFC pracuje

IFC formát umožňuje výměnu informačních modelů budov (BIM) a konstrukčních dat mezi softwarovými aplikacemi a zúčastněnými stranami ve stavebním projektu. Podporuje spolupráci a výměnu informací, čímž snižuje počet chyb a nadbytečností ve stavebním procesu. Podporuje celý životní cyklus budovy, od návrhu a výstavby až po správu objektu.

IFC je založen na hierarchickém, objektově orientovaném datovém modelu. Prvky budovy a jejich vztahy jsou v něm reprezentovány jako objekty a vlastnosti.

IFC definuje několik formátů souborů, které lze použít; nejpoužívanější je IFC-STEP. Mezi další patří IFC-XML nebo IFCJSON.

IFC-SPF je textový formát definovaný normou ISO 10303-21 ("STEP-File"), kde se každý řádek obvykle skládá z jednoho záznamu objektu a má příponu souboru ".ifc". Jedná se o nejpoužívanější formát IFC, jehož výhodou je kompaktní velikost a přitom čitelný text.

IFC-XML je formát XML definovaný normou ISO 10303-28 ("STEP-XML") s příponou souboru ".ifcXML". Tento formát je vhodný pro interoperabilitu s nástroji XML a výměnu dílčích modelů budov. Vzhledem k velké velikosti typických modelů budov je tento formát v praxi méně rozšířený.

IFCJSON používá JSON, moderní formát často používaný webovými aplikacemi.

IFC a software pro stavební inženýry

Stavební inženýři se podílejí na procesech a pracovních postupech stavebních konstrukcí. V současné době je více než v minulosti nutné, aby byl model konstrukce integrován s architektonickými, konstrukčními a dalšími systémy.

Formát IFC podporuje mnoho softwarových aplikací, včetně:

IFC a IDEA StatiCa

Naše vlajková aplikace IDEA StatiCa Connection a široce používaná webová aplikace Viewer nyní umí vytvářet a ukládat navržené přípoje jako soubor *IFC.

Desktopová aplikace - Connection

Webová aplikace - Viewer

Tento datový formát nám tak přináší větší interoperabilitu v rámci rodiny konstrukčních softwarů a zlepšuje každodenní život stavebních inženýrů.

Vyzkoušejte nejnovější funkce nové verze IDEA StatiCa na 14 dní ZDARMA