Dostihové závodiště Curragh, Newbridge, Irsko

| Irsko | Kiernan Structural Steel
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Představujeme vám projekt světoznámého dostihového závodiště v Irsku, který získal ocenění v soutěži Structural Steel Design Awards 2020. Navrhla jej a postavila irská společnost Kiernan Steel.

Několik slov o projektu

Curragh je velmi známé a mezinárodně uznávané dostihové závodiště. Společnost Kiernan Steel se na něm podílela návrhem ocelových přípojů pro centrální tribunu skládající se z konzolové konstrukce posazené na třech výškových úrovních střechy. Její součástí je i luxusní zázemí v podobě restaurací, barů, firemních prostor nebo prostor pro diváky.

Technické výzvy

Předtím, než inženýři společnosti začali aplikaci IDEA StatiCa v dubnu 2016 používat, využívali k návrhům a posudkům ocelových konstrukcí jednoduché a velmi omezené softwarové nástroje. Díky tomu často docházelo k předimenzování prvků, což mělo za následek spotřebu většího množství materiálu, než bylo ve skutečnosti nutné. To s sebou samozřejmě přinášelo nadbytečné náklady.

Důvodem pro rozhodnutí začít používat aplikaci IDEA StatiCa však nebyla optimalizace přípojů a s ní spojená spotřeba. Dalším a neméně důležitým faktorem byla možnost důkladně posoudit i opravdu složité styčníky. S pomocí jednoduchých softwarových nástrojů bylo možné bezpečně navrhnout pouze jednoduché nebo standardní přípoje. Pokud se však inženýři setkali se složitým styčníkem, museli do určité míry uplatnit konzervativní přístup, ve kterém často kombinovali excelovské nástroje s manuálními výpočty. Takové kalkulace pak byly pomyslnou "černou skříňkou", do které nikdo další neviděl a výpočty tak nedokázal následně ověřit.

Když se inženýři ze společnosti Kiernan Steel s aplikací IDEA poprvé seznámili, ihned si uvědomili její potenciál. Pro jednoduché styčníky nejprve stále využívali jednoduché nástroje a pouze ty složitější řešili s pomocí IDEA StatiCa. Intuitivní prostředí, rychlost návrhu a detailní posudky však vedly k tomu, že se IDEA StatiCa postupně stala jediným nástrojem pro návrh a posouzení všech typů ocelových přípojů.

Projekt této tribuny je v mnoha ohledech výjimečný. Vrcholem a ukázkou schopností architektů i projektantů je konstrukce střechy o celkové rozloze 7200 m2. Zakrývá celou tribunu a vyznačuje se vyložením konzol od 27 až po 45 metrů ve dvojitých konzolových oblastech. To dělá z této konstrukce největší konzolovou střechu v Irsku. 

Návrh a posouzení takové stavby bylo pro inženýry opravdovou výzvou. Museli vypracovat návrhy velkého množství různých typů přípojů, zohlednit požadavky na detaily konstrukce, možnosti výroby jednotlivých prvků a také navrhnout typ a použití intumescentního nátěru. To vše se podařilo splnit v rekordním čase šesti měsíců.

K návrhu takto složité konstrukce využili inženýři kombinace řešení od společnosti Tekla Structure společně s IDEA StatiCa Connection. Celková hmotnost střechy činila více než 1100 tun. Styčníky musely být pevné a zároveň co nejvíce optimalizované po stránce velikosti i hmotnosti. Zohlednit se musely i nároky na zachování štíhlého tvaru celé stavby a na manipulaci s částmi konstrukce. Zachována musela být samozřejmě také přesnost. A to zejména v místech, kde se sbíhá více nosníků do jednoho uzlu.

Výjimečnost tohoto projektu dokládá i úspěch v soutěži TEKLA 2019 BIM awards for Sports and Recreation Projects, ve které obsadila společnost Kiernan Steel vítěznou pozici. Významně k tomu přispělo i možnost BIM propojení, které IDEA StatiCa s aplikací Tekla Structures nabízí.

Řešení a výsledek

Statici společnosti Kiernan Steel uvedli, že aplikace IDEA StatiCa jim dovolila navrhnout styčníky této konstrukce mnohem efektivněji než by toho byli schopni dosáhnout běžnými prostředky. Díky ní přesně věděli, jaké síly a napětí působí v jednotlivých prutech. Mohli si také zobrazit promítnutí polohy výztuh na jednotlivé styčníky. Od doby, kdy začali aplikaci IDEA StatiCa používat, došlo také ke zvýšení efektivity v použití množství materiálu. Stejně tak výrazně zkrátili dobu potřebnou na návrh a posouzení styčníků, což v konečném důsledku vedlo k tomu, že klient získal optimální výrobek v co nejkratším čase.

Možnost zobrazit si přípoj ještě před jeho implementací do modelu navíc znamená, že inženýři mohou dopředu předpovědět případné konstrukční kolize. Výrazně se zefektivnily procesy mezi fázemi konceptu, návrhu a výroby. A to zejména díky rychlosti návrhu styčníků a možnosti přenášet šablony přípojů z jiných oblastí v rámci projektu do jediného souboru IDEA StatiCa.

Přínos aplikace IDEA StatiCa

IDEA StatiCa inženýrům ze společnosti Kiernan Steel opravdu velmi pomohla. Její schopnost poradit si s jakýmkoliv typem styčníku z ní činí software, který se stal jasnou volbou pro návrh a posouzení všech typů přípojů ve všech dalších projektech. Od těch nejjednodušších až po ty nejsložitější.

Implementing the IDEA software into our company has been a real turning point for us. It allows us to create connections that are lightweight, cost-effective and structurally efficient all the while giving us the flexibility to design a connection to any imaginable configuration whilst still giving us the confidence that the connections are designed in accordance with the relevant design standards.
Mirivano Carrig
Mirivano Carrig
Statik – Kiernan Structural Steel
Irsko

V projektu takového rozsahu byla IDEA StatiCa v podstatě jediným použitelným řešením. Neocenitelnou pomocí při jeho realizaci byla také úroveň znalostí a dostupnost technické podpory - její rozsáhlé znalosti a rychlé reakce ve všech oblastech týkajících se návrhu přípojů.

Krásným příkladem mohou být dva ocelové uzly, které podpírají zhruba třetinu celé plochy střechy - každý z nich o hmotnosti 30 tun. V jejich případě museli inženýři simulovat stovky kombinací zatěžovacích stavů. Díky IDEA StatiCa je mohli navrhnout tak, aby skloubili co nejoptimálnější využití materiálu při zachování únosnosti.

O společnosti Kiernan Structural Steel

Společnost Kiernan Structural Steel, jedna z předních irských firem zabývajících se ocelovými konstrukcemi. Software IDEA StatiCa Connection začala používat v roce 2016, tedy jen několik měsíců po jeho uvedení trh. Od té doby se stala IDEA StatiCa ve společnosti Kiernan Structural Steel nástrojem pro návrh všech typů ocelových přípojů. 

Společnost je také vítězem IDEA StatiCa Excellence Awards 2021, ve kterém s projektem střechy dostihového závodiště zvítězila v kategorii Infrastructure, industrial & recreational structures. 

Několik slov o autorech projektu

Styčníky pro tribunu závodiště Curragh navrhli statici společnosti Kiernan Steel Mirivano Carrig & Stephen McKenna. Oba mají bohaté zkušenosti s navrhováním a posudky ocelových konstrukcí - od velmi jednoduchých až po velmi složité.

Své znalosti a dovednosti kombinují s řešením IDEA StatiCa tak, aby každá stavba, na které se svojí prací podílí,  byla navržena co nejefektivněji, a zároveň aby při její realizaci vznikalo co nejméně technických problémů.

Podívejte se na rozhovor s inženýry Kiernan Structural Steel (EN)

Záznam webináře k projektu Curragh Racecourse (EN)

Inženýři IDEA StatiCa pro vás připravili webinář zaměřený na návrh styčníků v projektu Curragh Racecourse:

 Kiernan Structural Steel

Kiernan Structural Steel

Irsko
The core business of Kiernan Steel is structural steel design, detailing, fabrication, off-site intumescent painting & site erection for large scale commercial and industrial projects. To date, we have designed and fabricated buildings, in Ireland, UK, Germany, Portugal and the Netherlands to name but a few. Detail