Přemostění v St-Jacques, Quebec, Kanada

Quebec | Kanada | Stantec (Kanada)
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Rekonstrukce přemostění Saint-Jacques street nad dálnicí Décarie Highway (A-15) v Montrealu. 120 metrů dlouhý kabelový most ocelové konstrukce se skládá z uzavřených nosníků spojených ortotropickou ocelovou deskou.

Dočasná nosná konstrukce v době stavby mostu

Návrh a posouzení detailů konzoly

Návrh a posouzení detailů konzoly

„Každý styčník jsme navrhli za méně než 1 den, což by původními postupy trvalo více jak týden.Dnes používám pouze ADC s některými vedlejšími manuálními ověřeními.“

Denis Lefebvre

Bridge Department Head, Stantec

Po studiích na stavební fakultě se zaměřením na dynamiku konstrukcí, se Denis zaměřil na stavbu mostů a pozemních konstrukcí. Za posledních 30 let získal jedinečnou odbornost a podílel se na tvorbě mnoha velkých projektů v Quebecu a jinde v Kanadě.

Denis přispěl k řadě technických pokrokových řešení v oblasti ocelových, betonových, dřevěných a kombinovaných konstrukcí. Pozoruhodná je jeho zkušenost jako hlavní designér softwaru Advance Design America (VisualDesign) používaného pro analýzu a návrh mostů. Skutečnou referencí v oboru je jeho vedení mnoha školení spojených s návrhem a posouzením mostů.

Stantec (Kanada)

Stantec (Kanada)

Kanada
Stantec, Longueuil, Quebec - Longueuil okancelář je jedna z největších v Quebecu. Dnes se zde účastní více než 300 odborníků v multidisciplinárním inženýrství a urbanistických týmech, které jsou podporovány rozsáhlými znalostmi prostředí a více než padesátiletým know-how. Detail