Webinář beton – 8. října 2019

Zatížitelnost mostu dle Eurokódu

Stanovení zatížitelnosti mostu je obvyklou součástí projektové dokumentace.
Při opravě či rekonstrukci mostu, nebo při každé významnější změně stálého zatížení nebo zatřídění mostu do jiného klasifikačního stupně stavu mostu na základě prohlídky či diagnostického průzkumu je potřeba stanovit zatížitelnost.
Webinář uvedeme normovými předpisy zabývajícími se problematikou zatížitelnosti mostů pozemních komunikací. Pro demonstraci stanovení zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem v IDEA StatiCa byla vybrána estakáda převádějící dopravu na silnici I/43 na ulici Sportovní v Brně.

Abychom si usnadnili práci, s výhodou budeme využívat BIM propojení IDEA StatiCa & midas Civil. V programu midas Civil budeme pracovat s poměrně komplikovaným modelem mostu, jehož nosná konstrukce je tvořena dvojicí komorových dodatečně předpjatých segmetových nosníků. V podélném směru se jedná o spojitý most o sedmi polích.

Projdeme si model mostu a ukážeme si zadání zatížení ve smyslu stanovení zatížitelnosti silničního mostu dle ČSN 73 6222. Následně vybrané části konstrukce, včetně výsledků, importujeme do prostředí IDEA StatiCa BIM, ve kterém nastavíme data nutná pro stanovení zatížitelnosti mostu a provedeme výpočet. Na závěr webináře vysvětlíme výstupy výpočtu.

Webinář se konal 8. října 2019 v 13:00. Nahrávku z webináře najdete níže.

Spolu spočítáme, co jste ještě museli včera odhadovat.

Na webináři se dozvíte:
  • Úvod do problematiky stanovení zatížitelnosti mostů
  • Představení modelu mostu z předpjatého betonu v midas Civil
  • Jak zatížit konstrukci pro výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 v midas Civil
  • BIM – pracovní postup propojení midas Civil & IDEA StatiCa
  • Stanovení zatížitelnosti mostu podrobným statickým výpočtem
  • Interpretace výsledků
Přednášející:
Jan Valíček
Konzultant
IDEA StatiCa
Petra Komárková
Produktová inženýrka
IDEA StatiCa