Midas Civil: Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou
dle EC 1991-2

Všechny mostní konstrukce musí kromě stálého zatížení bezpečně přenést také proměnné složky zatížení, kam patří i zatížení dopravou. Zejména u mostů středních a malých rozpětí má zatížení dopravou významný vliv na celkové účinky zatížení a je potřeba ho správně namodelovat a vyhodnotit kritické vnitřní síly. Díky Vaší zpětné vazbě jsme shromáždili spoustu otázek, na které vám na webináři odpovíme.

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA). Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků.

Webinář se bude konat 24. října 2018 v 13:00 pomocí aplikace GoTo Webinar. Zaregistrujte se již dnes.

Spolu spočítáme, co jste ještě museli včera odhadovat.

Na webináři se dozvíte:

  • Rozdíl mezi pojmy jako „Transverse lane optimization“ vs „Moving load optimization“
  • Rozdíl zadání roznosu zatížení přes nosník či příčníky
  • Zadání dopravních pruhů na šikmý most
  • Jak zadat sestavu zatížení gr1 a gr5
  • Jak zadat model zatížení pro únavu
  • Jak zadat model pro zvláštní vozidlo pro rychlostní komunikace
  • Vysvětlení zatěžovacího efektu „Combined“ vs „Independent“
  • Interpretace výsledků
  • Co jsou a jak zobrazit tzv. Concurrent forces pro nosníky a desky
  • Vytvoření kombinací 6.10a a 6.10b

Přednášející:

Jan Valíček
Konzultant
IDEA StatiCa
Lukáš Juříček
Produktový inženýr
IDEA StatiCa