Známá omezení pro RFEM/RSTAB

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

BIM propojení nyní funguje pro celou řadu styčníků a prvků. Přesto, prosím, vezměte v potaz doposud nepodporované funkce.


Omezení: Exportování prutů s náběhy a jinými úpravami průřezů na koncích prutů není možné.

Řešení: Náběhy a jiné úpravy jsou během exportu ignorovány a je možné je přidat posléze v IDEA StatiCa.


Omezení: Export přípoje na průběžném prutu bez mezilehlého uzlu nefunguje.

Řešení: Přidejde mezilehlý uzel na průběžný prut, např. pomocí příkazu "Divide Member Using n Intermediate Nodes" a vyberte možnost "Place new nodes on the line without dividing it", aby zůstal prut průběžný. Toto je možné provést naráz pro celou konstrukci vybráním všech prutů.


Omezení: Když je zapnuto nastavení zobrazení „Sets of members“, při exportu uzlu se můžou pro některé průřezy načíst nesprávná data a pruty navíc, nebo objevit chybová hláška.

Řešení: Vypněte nastavení "Sets of member" a opakujte export uzlu.


Omezení: Geometrická excentricita – střed styčníku není v uzlu

Řešení: RFEM/RSTAB nabízí několik možností, jak zadat excentricity. Zadání excentricity pomocí možnosti Local x,y,z coordinates způsobuje potíže při načítání geometrických dat do IDEA StatiCa. V případě nesprávně načtených dat zadejte excentricity v RFEM/RSTAB přes možnost Global X,Y,Z coordinates.


Omezení: Objekt "Joint" není podporován pro přenos dat a blokuje import geometrie a účinků zatížení přípojů do Checkbotu.

Řešení: Odstraňte objekty "Joint", přepočítejte model a importujte přípoje.


Omezení: Není podporován import dynamických zatěžovacích stavů a kombinací zatížení obsahujících dynamická zatížení.

Řešení: Změňte definici dynamických zatěžovacích stavů v programu RFEM/RSTAB na standardní zatěžovací stav s každým směrem amplitudy zvlášť, nebo zadejte vnitřní síly v programu IDEA StatiCa ručně nebo pomocí importu XLS.

Související články

RFEM/RSTAB BIM propojení pro návrh styčníku (EN)

BIM propojení s RFEM 6 a RSTAB 9