Známá omezení pro RFEM/RSTAB

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

BIM propojení nyní funguje pro celou řadu styčníků a prvků. Přesto, prosím, vezměte v potaz doposud nepodporované funkce.


Omezení: BIM propojení s RFEM/RSTAB podporuje export styčníků a prvků pouze pro normu Eurokód (EN).

Řešení:  N/A, další normy budou přidány v budoucích verzích IDEA StatiCa.


Omezení: Nefunguje export naráz vícenasobného výběrů styčníků anebo prvků z RFEM/RSTAB do IDEA StatiCa.

Řešení: N/A, RFEM/RSTAB umožňuje exportovat pouze jednu styčník s příslušnými pruty nebo jeden prvek naráz.


Omezení: Když je zapnuto nastavení zobrazení „Sets of members“, při exportu uzlu se můžou pro některé průřezy načíst nesprávná data a pruty navíc, nebo objevit chybová hláška.

Řešení: Vypněte nastavení "Sets of member" a opakujte export uzlu.


Omezení: Geometrická excentricita – střed styčníku není v uzlu

Řešení: RFEM/RSTAB nabízí několik možností, jak zadat excentricity. Zadání excentricity pomocí možnosti Local x,y,z coordinates způsobuje potíže při načítání geometrických dat do IDEA StatiCa. V případě nesprávně načtených dat zadejte excentricity v RFEM/RSTAB přes možnost Global X,Y,Z coordinates.


Omezení: Exportování prutů s náběhy a jinými úpravami průřezů na koncích prutů není možné.

Řešení:  Náběhy a jiné úpravy jsou během exportu ignorovány a je možné je přidat posléze v IDEA StatiCa.