BIM propojení s RFEM 6 a RSTAB 9

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Od verze 22.1.4 je IDEA StatiCa Checkbot kompatibilní s novými verzemi programů Dlubal RFEM 6 a RSTAB 9. BIM link zajišťuje obvyklý přenos dat mezi MKP aplikacemi a programy IDEA StatiCa s některými výjimkami.

Seznam podporovaných aplikací třetích stran je ve verzi 22.1.4 opět rozšířen a programy RFEM 6 a RSTAB 9 jsou tak součástí standardní výbavy aplikace IDEA StatiCa Checkbot.

Jak aktivovat BIM propojení s RFEM 6 a RSTAB 9

Stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi IDEA StatiCa. Otevřete aplikaci IDEA StatiCa, přejděte na kartu BIM a otevřete instalační program BIM propojení (Aktivace BIM propojení...).

aktivace

Může se Vám zobrazit oznámení "Chcete této aplikaci povolit provádět změny ve vašem zařízení?". Pokud ano, potvrďte jej tlačítkem Ano.

BIM propojení pro program RFEM 6/RSTAB 9 je nainstalovaný. V okně také vidíte stav dalších BIM propojení, které jsou nainstalovány nebo mohou být nainstalovány později.

Otevřete program RFEM 6/RSTAB 9 a přejděte do nabídky Možnosti a Možnosti programu. Zde sjeďte dolů a zapněte funkci WebService, abyste zapnuli přenos dat z programu RFEM 6/RSTAB 9 do dalších aplikací.

Jak používat Checkbot a RFEM 6 / RSTAB 9

Otevřete projekt v RFEM 6/RSTAB 9 a spusťte výpočet. Pro otevření aplikace Checkbot spusťte ikonu zástupce IdeaRFEMLink/IdeaRSTABLink, která je ve výchozím nastavení umístěna na ploše (původní soubor v cestě C:\Program Files\IDEA StatiCa\StatiCa 22.1\net6.0\IdeaRFEMLink.exe).

Checkbot se otevře pro aktuálně otevřený RFEM 6/RSTAB 9 projekt a vy můžete začít importovat přípoje a prvky

Omezení

  • Chybí příkaz pro spuštění aplikace Checkbot přímo v aplikaci RFEM 6/RSTAB 9 namísto ikony zástupce na ploše.
    Čeká se na přidání příkazu do nabídky/rozhraní vývojáři Dlubalu.
  • Import tříd výsledků není podporován.
    Čeká se na vývoj Dlubalu, aby byla poskytnuta potřebná data pro rozhraní API.
  • Relativně zadané excentricity nejsou podporovány.
    Importovat lze pouze absolutní excentricity.

K dispozici v edicích Expert Enhanced IDEA StatiCa Steel.

Download and try features of IDEA StatiCa 22.1

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.1

Známá omezení pro RFEM/RSTAB

Nové BimApi řešení