Viewer plugin pro Autodesk Revit (pouze před verzí 24.0)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
POZNÁMKA: POUZE PŘED VERZÍ 24.0. Plugin pro export ocelových styčníků z Autodesk Revit můžete s ním načíst styčník do aplikace IDEA StatiCa Connection pro posouzení dle normy. Nezáleží na tom, zda máte platnou licenci, díky tomuto pluginu můžete vytvořit .ideacon soubor a sdílet jej s Vašimi kolegy.

1 Instalace pluginu

Při prvním použití pluginu vás aplikace vyzve k přihlášení.

Použijte své přihlašovací údaje k IDEA StatiCa licenci. Pokud ještě nemáte u IDEA StatiCa účet (tedy žádnou platnou licenci), využijte IDEA StatiCa Základní účet (Basic plan) nebo požádejte si o zkušební verzi a údaje vám zašleme. A nemusíte mít strach, Viewer plugin budete moct volně využívat i po vypršení 14-denní zkušební doby.

2 Jak plugin používat

Otevřete projekt v programu Autodesk Revit a navrhněte požadovaný přípoj (případně použijte připojený vzorový projekt).

V horním pásu karet nyní uvidíte novou záložku IDEA StatiCa, která obsahuje dvě tlačítka:

  1. Checkbot – Tento příkaz použijte, pokud máte platnou instalaci IDEA StatiCa na Vašem počítači a pokud chcete exportovat styčník přímo do desktopové aplikace. Můžete si projít detailní návod, jak BIM propojení funguje. 
  2. Viewer plugin – Tento příkaz použijte, pokud nemáte nainstalovanou desktopovou aplikaci IDEA StatiCa na Vašem počítači, ale potřebujete vytvořit a sdílet projekt IDEA StatiCa.

Zvolte tlačítko IDEA StatiCa – Viewer plugin.

Při prvním použití pluginu vás aplikace vyzve k přihlášení. Použijte své přihlašovací údaje k IDEA StatiCa licenci. Použijte své přihlašovací údaje k IDEA StatiCa licenci. Pokud ještě nemáte u IDEA StatiCa účet (tedy žádnou platnou licenci), využijte IDEA StatiCa Základní účet (Basic plan) nebo požádejte si o zkušební verzi a údaje vám zašleme. A nemusíte mít strach, Viewer plugin budete moct volně využívat i po vypršení 14-denní zkušební doby.

Po přihlášení se otevře okno s průvodcem IDEA StatiCa Viewer pluginu.

Nyná vyberte národní normu, kterou chcete použít.

Zvolit můžete export jednoho nebo více přípojů najednou.

Pro export jednoho přípoje zvolte možnost One a dále postupujte dle pokynů ve spodním řádku programu Revit:

Vyberte všechny části přípoje. Potvrďte tlačítkem Dokončit (Finish).

Pro hromadný výběr více přípojů zvolte možnost Bulk

Stiskněte tlačítko Bulk a vyberte příslušné prvky a přípoje v Revitu. Potvrďte výběr tlačítkem Dokončit (Finish).

IDEA StatiCa vám nabídne export doporučených svarů (dodatečné svary, krteré mohou být nezbytné pro správné popojrní mezi prvky a plechy modelu).

Pokud je exportován materiál, který je v dané normě neznámý, IDEA StatiCa zobrazí konverzní tabulku, kde je potřeba k tomuto materiálu přiřadit odpovídající z tabulky.

Nyní průvodce začne komunikovat se serverem. Po chvíli jsou přípoje vyexportovány a v seznamu je u každého zobrazen status. Během tohoto je nezbytné být připojen k internetu.

Dále můžete vybrat z několika možných akcí, jak pro aktuálně vybranou položku v seznamu (Current item), tak pto všechny přípoje (All items).

  • VIEW Otevře webový prohlížeč s daným přípojem v online prohlížeči (Viewer).
  • SYNCHRONIZE Přečte změny provedené u již dříve vyexportovaného přípoje. Synchronizovat je možné např. změny v průřezech, tloušťkách plechů, svarů nebo ve skupinách šroubů.
  • DELETE Vymaže vyexportovaný přípoj ze seznamu.
  • IDEA StatiCa FILE Stáhne .ideacon soubor do vašeho počítače. Tento typ souboru může být otevřen v aplikaci IDEA StatiCa Connection, pokud máte platnou licenci.

Ve webové aplikaci Viewer můžete s přípojem dále pracovat. Pomocí jednotlivých tlačítek v záložce Project můžete stáhnout 3D DWG model nebo projekt IDEA StatiCa Connection (.ideacon soubor).

Vzorové projekty

Související články