Bouten te dicht bij de plaatrand

Dit artikel is ook beschikbaar in

"Bouten zijn te dicht bij de plaatrand of buiten de verbonden plaat" is een foutmelding die u mogelijk ontvangt tijdens uw staalverbindingsmodelleringsproces. Er zijn twee meest voorkomende fouten in de bewerkingenn die deze fout veroorzaken.

Oorzaak I: De bouten zitten te dicht bij de rand van een plaat. 

Dit betekent over het algemeen dat het EE-net niet rond het gat van de bout kan worden gegenereerd omdat er niet genoeg ruimte voor is. Voor het gat van de bout met een diameter d0 moet er een ruimte groter dan d0 / 2 zijn tussen de rand van het gat en de rand van de plaat. Daarom moet het midden van de bout verder dan d0 van de rand van de plaat worden geplaatst.

EE-net rond een gat in een plaat in IDEA StatiCa

Voorbeeld:

Voor boutmaat M16 is de diameter van het gat d0 18 mm en moet de positie van de bout groter zijn dan 18 mm vanaf de rand van eventuele platen die deze snijdt. 

Boutconfiguratie in IDEA CONNECTION

Met een iets grotere afstand van de bout tot de plaatrand kan de berekening wel worden uitgevoerd.

Oorzaak II: Bouten zijn niet geassocieerd met de correcte plaat.

Even though the bolts in the following figure may look as correctly placed, the error occurred. The reason is that all 8 bolts cannot be defined in one manufacturing operation, as they are connecting the stiffening plates with two different members. The left quartet connects the stiffening plates with the B1 member while the right quarter of bolts connects the stiffening plates with the B2 member.

Hoewel de bouten in de volgende afbeelding er misschien goed uitzien, is er een fout opgetreden. De reden is dat niet alle 8 bouten in één bewerking kunnen worden gedefinieerd, omdat ze de platen met twee verschillende staven verbinden. de linker boutgroep verbindt de platen met het B1-element, terwijl de rechter boutgroep de platen verbindt met het B2-element.

verschillende boutgroepen bouten te dicht bij de plaatrand in IDEA CONNECTION

Daarom is het nodig om de bouten te scheiden in twee bewerkingen. Definieer in de eerste stap boutraster GR1 van vier bouten voor staaf B1 met de juiste positie van bouten.

Boutgroep in IDEA Steel

Kopieer de bewerking, verander staaf 2 in B2 en pas de boutposities aan.

Boutgroep bewerking kopieren in IDEA StatiCa steel

Nu worden de boutgroepen aan de juiste platen gekoppeld en kan de berekening worden uitgevoerd.

Om de doorkoppeling aan beide zijden efficiënt te ontwerpen, is het beter om de plaat-op-plaat bewerking te gebruiken. Het ontwerp zou in één bewerking kunnen worden gedaan, wat fouten voorkomt. Volg gewoon de onderstaande afbeelding.

Verbinding plaat-op-plaat in IDEA CONNECTION

We hebben dit probleem en hoe u dit kunt verhelpen, besproken in de Connection Wednesdays – 3 most common traps in connection design webinar.  Bekijk een voorbeeld van een samengestelde doorsnede en een boutraster.