Jak zadat předpjaté šrouby

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Předpjaté šrouby lze zadat v jakékoli výrobní operaci (čelní deska, styčníkový plech, přípojný plech, atd.) pomocí nastavení možnosti Tření ve vlastnosti Přenos smykové síly. Když nastavíme Tření jako způsob přenosu, znamená to, že šrouby budou považovány za předpjaté.

Pokud chcete posoudit jak MSÚ, tak MSP, je třeba provést analýzu dvakrát (nebo vytvořit kopii modelu) - jednou pro MSÚ a podruhé pro MSP, protože každý z mezních stavů má jiný součinitel bezpečnosti.

Otevřete nastavení Norma a upravte dle normy součinitel bezpečnosti pro každý mezní stav, jakož i součinitel tření a součinitel předpínací síly. Postup je popsán na videu.

Ve výsledcích v záložce Předpjaté šrouby si můžete prohlédnout vypočtenou odolnost šroubů proti prokluzu.