Plech importovaný z DXF a chyba "Mesh generation error"

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Co může být příčinou chybové hlášky "Mesh generation error. Bad topology in SP1" u přípoje s plechem importovaným z DXF souboru? V rámci webináře Connection Wednesdays – 3 most common traps in connection design (anglicky) jsme takovouto chybu předvedli a zároveň vyřešili.

V záznamu z webináře se můžete podívat, jak naimportovat plech obecného tvaru z DXF souboru a proč při importu nelze zároveň importovat otvory pro šrouby, které by následně způsobily uvedenou chybu.

Dále se můžete podívat, jaké jsou možnosti modelování přípoje ztužidel: pomocí výztužného plechu (rovněž z DXF) nebo pomocí operace přípojný plech, která se v tomto případě ukázala jako výhodnější.

Související články

Jak importovat plech z DXF

Jak zadat uživatelský průřez pomocí střednice z DXF

Jak zadat obecný průřez

Jak správně zadat zárodek