Jak importovat plech z DXF

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Zadáme nový Výztužný plech a nastavíme možnost Polygon ve vlastnosti Tvar. Nyní můžeme použít tlačítko DXF a načíst *.dxf výkres.

Potom vybereme některou z hran obrysu. Dále můžeme ručně vybrat zbývající hrany se stlačenou klávesou Ctrl nebo jednoduše kliknout na Navazující v pásu karet. Je nutné vybrat uzavřenou křivku. Nakonec klikneme na příkaz Obrys.

Tvar importovaného plechu se zobrazí v okně Podrobnosti.

Pokud potřebujeme zadat otvor, vybereme obdobným způsobem příslušné křivky a použijeme příkaz Otvor.

Nakonec klikneme na OK.

Podívejte se na postup zadání na záznamu.

Související články