Obecný popis MSP posudků v aplikaci Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Tento článek se věnuje prezentaci výsledků v aplikaci Detail se zaměřením na mezní stav použitelnosti.

Při výpočtu výsledků MSP se bere v úvahu pouze pružné chování betonu. Jinými slovy, pro beton se uvažuje nekonečný lineární diagram napětí a deformace. Při kontrole MSP lze zobrazit dlouhodobé nebo krátkodobé účinky. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma účinky? Přečtěte si článek níže (odstavec Beton MSP), kde se dozvíte více.

Napětí

Existují dvě možnosti zobrazení výsledků pro beton a výztuž: 

  • poměr napětí a mezního napětí 
  • samotné napětí 

Napětí se vypočítají pro charakteristické a kvazistálé kombinace zatížení.

Poměr napětí a limitního napětí

Výsledky jsou jasné na první pohled: Zelená barva znamená využití do 90 %, oranžová 90-100 % využití a červená nad 100 %.

O tom, jak se mezní hodnota určuje, se dočtete v následujícím článku.

Napětí

Způsob zobrazení je podobný výsledkům MSÚ (v tomto případě je napětí z výpočtu s pružným chováním betonu). Lze zobrazit rozložení napětí v betonu σc pro aplikovanou část zatížení. Známé také jako hlavní napětí σ2.

Trhliny

V této části se seznámíte se všemi čtyřmi možnostmi zobrazení výsledků kontroly trhlin. Přečtěte si další články, kde se dozvíte více o výpočtu.

Trhliny se počítají pouze pro kombinace kvazistálého zatížení.

Poměr šířky trhliny a limitní šířky trhliny

Mezní hodnotu wlim lze nastavit na horním pásu karet. Standardně je podle Eurokódu nastavena hodnota wlim = 0,3 mm. Výsledky jsou opět barevně odlišeny (zelená/oranžová/červená), aby byla kontrola zřejmá na první pohled.

Šířka trhliny 

Tato funkce slouží k zobrazení šířky trhliny pro každý jednotlivý prvek výztuže. 

Vzdálenost mezi trhlinami

Viz odkazy na začátku stránky. Článek vysvětluje metodu výpočtu vzdálenosti mezi stabilizovanými trhlinami.

Prezentace vzdálenosti trhlin je pouze schematická. Nezobrazuje vzdálenost trhlin vypočtenou pro výpočet.

Nevyztužená oblast

Šířka trhliny se kontroluje pouze v blízkosti výztuže. Kontrola trhlin se neprovádí v nevyztužených zónách.

Tento výsledek jednoduše ukazuje nevyztužené oblasti, kde se pravděpodobně objeví trhliny. Doporučuje se navrhnout zesílení těchto oblastí.

Průhyby

See the options below:

  • uz,st - Okamžitý průhyb způsobený celkovým zatížením - vypočtený s krátkodobými tuhostmi Ec.
  • uz,lt -Dlouhodobý průhyb způsobený dlouhodobým zatížením (trvalý a předpínací typ zatížení) - vypočtený s dlouhodobými tuhostmi Ec,eff. Jinými slovy, jsou zahrnuty součinitele dotvarování.
  • Δuz - Přírůstek průhybu způsobený krátkodobým zatížením (proměnný typ zatížení) - vypočtený s krátkodobými tuhostmi Ec.
  • uz,tot = uz,lt + Δuz 

Průhyby se počítají pouze pro charakteristické kombinace zatížení.

Kromě tabulkových hodnot v části Data můžete zobrazit deformovaný tvar. Můžete také upravit měřítko deformace.

Kromě zobrazení deformací je také možné provést kontrolu průhybu. Můžete si vybrat mezi dvěma kontrolami - přírůstkovou a celkovou.

  • Δuz / Δuz,lim - Přírůstek
  • uz,tot / Δuz,lim - Celkový

Δuz,lim a Δuz,lim lze ručně nastavit v kontrolním panelu Průhyby na horní liště.

Kontrola průhybu není povolena pro oříznuté konce.  

Praktický příklad

Praktický příklad zobrazení výsledků najdete ve videu z dřívějšího webináře. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici dva identické modely, které se liší způsobem použití, můžeme zkontrolovat a porovnat výsledky u obou.

Vyzkoušejte IDEA StatiCa zdarma

Stáhněte si zkušební verzi ještě dnes a využijte 14denní přístup ke všem funkcím zcela zdarma

Související články

Řešení kritických částí ztužujících stěn