Normy podporované v IDEA StatiCa Steel

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Aby bylo možné IDEA StatiCa Connection a IDEA StatiCa Member používat ve všech částech světa, implementovali jsme některé z nejpoužívanějších národních norem. Stačí jen vybrat příslušnou normu a pustit se do práce.

Uživatelé aplikace IDEA StatiCa Steel si zatím mohou vybrat z 8 mezinárodních nebo národních předpisů a norem.

 • AISC - Americká norma pro ocelové konstrukce a mosty
 • EN - Eurokód - používá se ve většině evropských zemí (bez národních příloh)
 • CISC - Kanadská norma pro ocelové konstrukce
 • AS - Australské normy
 • SP - Ruská státní norma 
 • GB - Čínská státní norma 
 • HKG - Hong Kongská norma pro statiku oceli
 • IS - Indická norma
Národní normy

Více informací najdete na blogu v článku Codes and standards supported in IDEA StatiCa Steel.

Novinky a aktualizace norem

Neustále pracujeme na aktualizaci softwaru na základě nejnovějších verzí předpisů a norem. Přečtěte si následující odstavce a zjistěte, co bylo vylepšeno.

Hongkongská norma (HKG)

Hongkongská norma (HKG) pro posudek styčníků ocel-ocel je nyní k dispozici spolu s dalšími normami. Byly implementovány posudky pro šrouby, předpjaté šrouby a svary dle normy HK CoP:2011 a CoP:2013 včetně posudků konstrukčních zásad pro šrouby. Implementován byl také posudek porušení základového betonu v tlaku.

Nastavení normy pro Hong Kong.

Tato funkce je k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Expert i Enhanced.

Indická norma (IS)

Pro posudky styčníků ocel-ocel byla implementována indická norma a je k dispozici spolu s dalšími sedmi normami. Posudky šroubů, předpjatých šroubů, svarů a základového bloku v tlaku jsou provedeny dle normy IS 800:2007 a IS 456:2000 včetně konstrukčních zásad pro šrouby.

Průřezy, materiály oceli a šroubů typické pro indickou normu jsou zavedeny do knihoven.

IS code

Indická norma a typické rodiny průřezů.

Tato funkce je k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Expert i Enhanced.

Specifika posudků svarů podle Eurokódu (EN) a indické normy (IS)

Pro dodržení norem a zajištění bezpečnosti návrhu se hodnota pevnosti uvažovaná při posudku svarů nově vypočítává z hodnoty pevnosti základní oceli pro normy EN a IS a samotného materiálu svaru.

Pevnost svaru fu (EN, IS) se bere jako minimum z:

 • fu připojeného plechu 1
 • fu připojeného plechu 2
 • fu svařovacího materiálu vybraného ve výrobní operaci


U ostatních norem (AISC, CSA, AS, SP, GB, HKG) se pevnost bere ze svařovací elektrody.


Aktualizováno v edici IDEA StatiCa Steel Expert a Enhanced.

Další články

Další informace o aktualizacích jednotlivých norem naleznete pod následujícími odkazy: