Aktualizace materiálové knihovny a normových posudků

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Pro několik návrhových norem byla aktualizována knihovna materiálů a sortimentů (MPRL) v aplikacích Connection a Member. Stejně tak byli aktualizovány i některé specifické normové posudky.

Eurokód (EN)

 • Změna šroubových sestav v EN podle ISO 4014
 • Přídány nestandardní šroubové velikosti M14, M33, apod. do knihovny EN MPRL 

Změny můžou mít možný velice malý vliv na smykovou úsnosnost šroubů na protlačení. 

Tato aktualizace je dostupná od verze 21.1.1. 

Britské průřezy (BS)

Následující průřezy byli přidány do knihovny MPRL:

Přidané UBPřidané UC
UB 406 x 140 x 53UC 152 x 152 x 44
UB 406 x 178 x 85UC 152 x 152 x 51
UB 457 x 191 x 106UC 203 x 203 x 100
UB 457 x 191 x 133UC 203 x 203 x 113
UB 457 x 191 x 161UC 203 x 203 x 127
UB 533 x 165 x 66
UB 533 x 165 x 75
UB 533 x 165 x 85

Tato aktualizace je dostupná od verze 21.1.4.

Průřezové vlastnosti byli převzaty z: https://www.steelforlifebluebook.co.uk/ub/ec3-ukna/section-properties-dimensions-properties/

Americké normy (AISC)

 • ASTM F1554 sestavy šroubů byli přidány

Tato aktualizace je dostupná od verze 21.1.1.

 • Aktualizace průřezů - otevřené průřezy W, S, M podle ocelářského návrhového manuálu (Steel Design Manual 15.0).
 • Tyto následující průřezy byli přidány: 
W40X655
W36X925
W36X853
W36X802
W36X723
W21X275
W21X248
W21X223
W14X873
W14X808
 • Aktualizace trubek HSS ze 14.1 na 15.0 (byli přidány nové průřezy). 
 • Rozdělení mezi A1085, A1065 (nominální tloušťky stěn) and A500, A501, A618, A847 (redukované tloušťky stěn). 
  • HSS (14.1) byla aktualizována na HSS (15.0 - A1085, A1065)
  • HSS (15.0 - A500, A501, A618, A847) jsou nové tabulky příčných řezů
 • Trubky (A53) jsou od teď s redukovanou tloušťkou stěny - výsledky se díky této úpravě změní.

Tyto zmiňované aktualizace byli k dispozici od verze 21.1.5.

 • Beton v tlaku
  Únosnost betonu v tlaku lze nyní snížit pomocí poměru napětí v Normovém nastavení. Zatížená plocha A1 se určí jako plocha, kde je napětí v betonu vyšší než špičkové napětí, vynásobená poměrem mezních napětí. Zatížená plocha A1 a Podpůrná plocha A2 se zobrazí ve 2D okně. Poměr mezních napětí je standardně nastaven na hodnotu 0,4.
 • Šrouby v otlačení
  Únosnost šroubů v otlačení lze nyní zvýšit tím, že se při návrhu nezohlední deformace v otvoru pro šroub při provozním zatížení podle normy AISC 360-16: J3.10: Pevnost v otlačení a pevnost při vytržení v otvorech pro šrouby. V Normovém nastavení je nyní k dispozici zaškrtávací políčko.
 • Redukce smykové únosnosti šroubu u přípojů s výplňovými podložkami
  Smyková únosnost šroubů pro spoje s výplňovými podložkami je nyní snížena podle AISC 360-16, J5.2. IDEA StatiCa rozpoznává podložku jako vloženou desku, která není spojena s modelem žádným jiným svarem nebo šroubama. Nekontroluje se, zda je výplň řádně navržená.
  Součinitel hf pro podložky prokluzových přípojů se nyní určuje správně podle AISC 360-16, J3.8. Pro dvě nebo více výplňových podložek se hf snižuje na 0,85.

Tyto tři zmiňované aktualizace jsou k dispozici od verze 22.0.0.

Australská norma(AS)

Nová australská ocelářská norma byla vydána v roce 2020 a nahradila předpis z roku 1998. V aplikaci IDEA StatiCa Connection jsme aktualizovali posudky i dokumentaci dostupnou na našem webu nebo v aplikaci. 

Tato aktualizace je k dispozici od vydání vze 21.1.1.

Kromě toho jsme do ní zahrnuli několik nových sestav šroubů podle normy EN 14399-3:2015:

 • sestava šroubů HR8.8
 • sestava šroubů HR10.9

Pokud jde o normové posudky, pro vysokopevnostní sestavy šroubů, podle ASI TN001 bylo doplněno:

 • Redukční faktor 0.5/0.6 pro tahovou únosnost, fuf > 840 MPa, a rovinu smyku zasahující do závitů šroubů.
 • Minimální tah ve šroubu pro předpjaté šrouby:
  Pro třídu šroubů 8.8 (fuf = 830 MPa) a třídu 10.9 (fuf = 1040 MPa), minimální tah ve šroubu je převzat z AS 4100:2020, Tabulka 15.2.2.2:

Pro pevnosti a rozměry šroubů, které v tabulce chybí, se použijí následující vzorce: 

 • pro fu < 1000 MPa: Nti = fu * 60/83 * As
 • pro fu >= 1000 MPa: Nti = fu * 83/104 * As

Indická norma(IS)

 • Přidané průřezy: CHS, RHS, a SHS od společnosti Tata Structura.

Tato aktualizace je k dispozici od verze 21.1.5.

Ruská norma(SP)

 • Rozměry sjednocené podle ISO 4014.
  Aktualizace je k dispozici od verze 21.1.1.
 • Poslední revize ruské normy ovlivnila normové posudky třecích šroubů v IDEA StatiCa Connection.

  TVzorec pro návrhovou pevnost v tahu vysokopevnostního šroubu Rbh = 0.7 · Rbun je nahrazen návrhovou pevností v tahu Rbt podle SP 16, tabulka 5.

  Aktualizovaný vzorec vypadá takto:

Zjistěte více o možnostech MPRL knihovny v našem Centru podpory.

Tato aktualizace je dostupná od verze 21.1.4.

K dispozici v Expert a Enhanced edicích IDEA StatiCa Steel.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0

Uživatelsky definovaný materiál, třída šroubů nebo něco jiného?