Návrhová únosnost styčníku (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte, jak použít IDEA StatiCa Connection pro návrh a posudek ocelového styčníku a k čemu slouží analýza Návrhové únosnosti styčníku.

1 Nový projekt

Spusťte si aplikaci IDEA StatiCa Connection (stahněte si poslední verzi) a otevřete projekt pro tento tutoriál.

2 Výpočet a posudek

Pro porovnání rozdílů mezi dvěma typy analýz zvolte jako první typ výpočtu Napětí/Přetvoření. Pro zahájení výpočtu použijte příkaz Výpočet z horního pásu.

Nyní můžete zkontrolovat Souhrnný posudek pro tento typ analýzy (napětí/přetvoření) v horním levém rohu 3D scény.

3 Návrhová únosnost styčníku

Nyní si pomocí ikony Kopírovat vytvoříte kopii projektu a potom změňte její typ výpočtu na DR (Návrhová únosnost styčníku). Vytvoření kopie již posouzené položky vám umožní zachovat původní návrh a výsledky analýzy.

Nyní můžete spustit výpočet pro návrhovou únosnost styčníku pomocí příkazu Výpočet v pásu karet.

4 Posudek

Přepněte se do záložky Posudek a zjistíme velikost Návrhové únosnosti styčníku, která je vypočtena jako procentuální násobek zatížení při dosažení návrhové únosnosti styčníku.

Pro lepší pochopení výsledků se můžete podívat do dokumentu Teoretické základy.