Návrhová únosnost styčníku (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte, jak použít IDEA StatiCa Connection pro návrh a posudek ocelového styčníku a k čemu slouží analýza Návrhové únosnosti styčníku.

1 Nový projekt

Spusťte si aplikaci IDEA StatiCa Connection o otevřete projekt pro tento tutoriál.

2 Výpočet a posudek

Pro porovnání rozdílů mezi dvěma typy analýz zvolte jako první typ výpočtu Napětí/Přetvoření. Pro zahájení výpočtu použijte příkaz Výpočet z horního pásu.

Nyní můžete zkontrolovat Souhrnný posudek pro tento typ analýzy (napětí/přetvoření) v horním levém rohu 3D scény.

3 Návrhová únosnost styčníku

Nyní si pomocí ikony Kopírovat vytvoříte kopii projektu a potom změňte její typ výpočtu na DR (Návrhová únosnost styčníku). Vytvoření kopie již posouzené položky vám umožní zachovat původní návrh a výsledky analýzy.

Nyní můžete spustit výpočet pro návrhovou únosnost styčníku pomocí příkazu Výpočet v pásu karet.

4 Posudek

Přepněte se do záložky Posudek a zjistíme velikost Návrhové únosnosti styčníku, která je vypočtena jako procentuální násobek zatížení při dosažení návrhové únosnosti styčníku.

Pro lepší pochopení výsledků se můžete podívat do dokumentu Teoretické základy.

Vzorové projekty

Otevřít v aplikaci Viewer Stáhnout