Jak vytvořit řez modelem

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Všichni stavební inženýři, návrháři a konstruktéři vyžadují jasné vizuální výstupy svých návrhů. Inženýři chtějí vytvářet "náčrty", návrháři je rádi dostávají, aby nezačínali s navrhováním od nuly. Podívejme se, jak lze pracovat s modely řezů v aplikaci Connection.

Pro vytvoření řezu modelem klikněte pravým tlačítkem na kterýkoliv plech 3D modelu styčníku a zvolte příkaz Vytvořit řez. Vytvořený řez ihned uvidíte.

Jak vytvořit řez modelem

Pokud potřebujete změnit oblast řezu, klikněte na žluté ohraničení a objeví se symboly šipek. Šipky slouží ke změně hranic řezu.

Jak vytvořit řez modelem

Pro smazání řezu je třeba kliknout pravým tlačítkem myši na plech, pro který byl řez vytvořen, a poté zvolit příkaz Smazat řez.

Lze vytvořit více řezů v modelu. Přepínání mezi jednotlivými řezy lze řídit v seznamu řezů, který se objeví v liště ovládání 3D scény. 

Zde také můžete změnit orientaci roviny řezu pomocí příkazu Otočit. Zobrazení řezu modelem může být zapnuto nebo vyputo pomocí příkazového tlačítka umístěného vlevo od seznamu řezů.

Jak vytvořit řez modelem

Řezy mohou být použity do protokolu jako obrázky z galerie (snímek bude pořízen včetně kót výrobní operace), nebo automaticky po zvolení správného tlačitka v detailním nastavení protokolu. 

Do výkazu materiálu budou automaticky přidány všechny vytvořené řezy.

Podívejte se video o tom, jak pracovat s funkcí Řez modelem.


Související články

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 20

Styl zobrazení modelu – Řez