Styl zobrazení modelu – Řez

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Všichni stavební inženýři, konstruktéři a další profese zahrnuté v procesu výroby vyžadují perfektní znázornění jejich návrhů. Proto se velice často opakoval požadavek na vylepšení výstupu z aplikace v podobě výkresů. Inženýr potřebuje vytvořit řez modelem a konstruktér potřebuje z těchto řezů vyčíst jasné informace a nejlépe tyto řezy použít pro podklad své práce. Nyní může uživatel vytvořit (a také upravovat) nový styl zobrazení modelu – Řez, nacházející se přímo v hlavní 3D scéně.

Může být vytvořeno několik řezů, ale každý z nich musí být přiřazen k plechu. Hranice těchto řezů mohou být upraveny stejně jako orientace řezu samotného.

To add a new section to produce a drawing or sketch, select a plate in the connection model, and in the right-click menu select Create section. To delete it, select the plate and choose Delete section.

Chcete-li přidat nový řez pro vytvoření výkresu nebo skici, vyberte plech na modelu styčníku a v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem vyberte Vytvořit řez. Chcete-li jej odstranit, vyberte daný plech a zvolte Odstranit řez.

Chcete-li ukončit zobrazení řezů, klikněte na ikonu Řezy. K zobrazení řezů se poté můžete dostat znovu pomocí této ikony a proházet všechny přidané řezy v nabídce.

Řezy mohou být přidány do protokolu nebo výkazu materiálu nebo uloženy do galerie pro další použití.

Vlastnosti a typ svaru je popsán a znázorněn v popisce, stejně tak jako rozměry a tloušťka plechu nebo materiál a třída šroubů. Všechny popisky jsou automaticky generovány a aktualizovány dle modelu.

Tato funkce je k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Enhanced.

Související články

Co je nového v IDEA StatiCa 20