Styl zobrazení modelu – Řez

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Všichni stavební inženýři, konstruktéři a další profese zahrnuté v procesu výroby vyžadují perfektní znázornění jejich návrhů. Proto se velice často opakoval požadavek na vylepšení výstupu z aplikace v podobě výkresů. Inženýr potřebuje vytvořit řez modelem a konstruktér potřebuje z těchto řezů vyčíst jasné informace a nejlépe tyto řezy použít pro podklad své práce. Nyní může uživatel vytvořit (a také upravovat) nový styl zobrazení modelu – Řez, nacházející se přímo v hlavní 3D scéně.

Návrh styčníku a jeho řez zobrazený ve 3D scéně aplikace.

Může být vytvořeno několik řezů, ale každý z nich musí být přiřazen k plechu. Hranice těchto řezů mohou být upraveny stejně jako orientace řezu samotného.

Řez styčníkem, kóty pozic šroubů, popisky svarů.

Řezy mohou být přidány do protokolu nebo výkazu materiálu nebo uloženy do galerie pro další použití.

Vlastnosti a typ svaru je popsán a znázorněn v popisce, stejně tak jako rozměry a tloušťka plechu nebo materiál a třída šroubů. Všechny popisky jsou automaticky generovány a aktualizovány dle modelu.

Popisky svarů a plechu sdělující jejich vlastnosti.

Tato funkce je k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Enhanced.

Související články

Co je nového v IDEA StatiCa 20